Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
Přerušení dodávky elektrické energie v obci Boreč
Čarodějnice 2024
Zákaz rozdělávání ohňů - zrušení pálení čarodějnic
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Volby do EP - členství ve volebních komisích
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení z jednání zastupitelstva číslo 7/2020

Usnesení z jednání zastupitelstva číslo 7/2020Datum konání:
2.9.2020

S usneseními z jednání zastupitelstva ze dne 2. 9. 2020 se můžete seznámit kliknutím odkaz: usnesení č.7-2020.pdf

 

Jejich text si můžete přečíst i zde:

 

Číslo jednání 7/2020

 

Datum: 2. 9. 2020

 

Přítomní zastupitelé: Ladislav Pakosta, Josef Hrubý, Monika Kubínová, Jarmila Bartoňová, Martin Bartoň, Petr Zahnáš, Jiří Janko, Jan Podpěra

Zastupitelstvo obce schválilo následující usnesení.

 

Usnesení číslo 1/7/2020
Zapisovatelem z jednání byl zvolen Jan Podpěra. Ověřovateli zápisu byly zvolené Monika Kubínová a Jarmila Bartoňová.

Hlasování: 8 hlasů pro,0 hlasů proti

 

Usnesení číslo 2/7/2020
Zastupitelstvo schválilo navržený program jednání doplněný o body: projednání stížnosti pana Pražáka a projednání stížnosti pana Podpěry.

Hlasování:8 hlasů pro,0 hlasů proti

 

Usnesení číslo 3/7/2020
1) V plném rozsahu revokuje své “předběžné” usnesení číslo 2/5/2020 ze dne 22. 4. 2020 znějící: “Zastupitelstvo souhlasí s nákupem pozemku “hřiště” u čísla popisného 12 (pozemek č. 126) a k tomu přibližně cca 5 ha lesa v celkové ceně 992 tisíc korun českých.”

2) Ve smyslu ustanovení paragrafu 85 odstavce 1 pismene a) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje uzavření KUPNǏ SMLOUVY mezi obcí Boreč jako kupující a Zemědělskou společnosti Skalsko, GmbH (pro ostatní jazyky) na straně prodávající (dále jen “Smlouva”),
jejímž předmětem bude nabytí pozemku parcelní číslo 128/4 o výměře 4540 m
2 (orná půda; zemědělský půdní fond), zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště v Mladé Boleslavi, pro obec a k.ú. Boreč na LV č. 126 (dále jen “Předmět převodu”),
za kupní cenu ve výši 100,- Kč na jeden metr čtvereční, tedy v celkové hodnotě 454000 Kč, která bude v plné výši uhrazena ve lhůtě do 14 dnů od provedení vkladu vlastnického práva k Předmětu převodu ve prospěch strany Kupující, a to bezhotovostně na účet prodávajícího,
s tím, že náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva k Předmětu převodu a se sepisem kupní smlouvy uhradí obec Boreč.

Hlasování:8 hlasů pro,0 hlasů proti

 

Usnesení číslo 4/7/2020
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 663/2 za cenu 20 Kč za jeden metr čtvereční panu ing Pavlu Loužeckému

Hlasování: 8 hlasů pro, 0 hlasů proti

 

Usnesení číslo 5/7/2020
Zastupitelstvo obce schválilo záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 2/2 o výměře 12 metrů m
čtverečních.

Hlasování:8 hlasů pro,0 hlasů proti

 

Usnesení číslo 6/7/2020
Zastupitelstvo obce Boreč schválilo realizací vypracování projektu ČOV v obci Boreč, část Žebice pro cca 300 obyvatel.

Hlasování: 8 hlasů pro, 0 hlasů proti


Usnesení číslo 7/7/2020
Zastupitelstvo obce Boreč schválilo žádost Linky bezpečí o podporu své činnosti ve výši 3000 Kč.

Hlasování:5 hlasů pro,2 hlasy proti, zdržel se 1 hlas

 

Usnesení číslo 8/7/2020
Zastupitelstvo obce Boreč schválilo vypracovat smlouvu na opravu obecní studánky a vybudování přístupu k ní (schody) s panem Radkem Abramiusem.

Hlasování: 8 hlasů pro,0 hlasů proti

Starosta obce                                                                         Místostarosta obce

Ladislav Pakosta v.r.                                                              Josef Hrubý v.r.

 

V Borči dne 5.9.2020

 Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů