Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
Kontejnery na velkoobjemový odpad
15
Kontejnery na velkoobjemový odpad
16
Kontejnery na velkoobjemový odpad
17 18 19 20 21 22
Podzimní svoz nebezpečného odpadu
23
24 25 26 27 28 29
Pozvánka na jednání Valné hromady Honebního společenstva Boreč
30
31 1 2 3 4 5 6
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení z jednání zastupitelstva číslo 7/2020

Usnesení z jednání zastupitelstva číslo 7/2020Datum konání:
2.9.2020

S usneseními z jednání zastupitelstva ze dne 2. 9. 2020 se můžete seznámit kliknutím odkaz: usnesení č.7-2020.pdf

 

Jejich text si můžete přečíst i zde:

 

Číslo jednání 7/2020

 

Datum: 2. 9. 2020

 

Přítomní zastupitelé: Ladislav Pakosta, Josef Hrubý, Monika Kubínová, Jarmila Bartoňová, Martin Bartoň, Petr Zahnáš, Jiří Janko, Jan Podpěra

Zastupitelstvo obce schválilo následující usnesení.

 

Usnesení číslo 1/7/2020
Zapisovatelem z jednání byl zvolen Jan Podpěra. Ověřovateli zápisu byly zvolené Monika Kubínová a Jarmila Bartoňová.

Hlasování: 8 hlasů pro,0 hlasů proti

 

Usnesení číslo 2/7/2020
Zastupitelstvo schválilo navržený program jednání doplněný o body: projednání stížnosti pana Pražáka a projednání stížnosti pana Podpěry.

Hlasování:8 hlasů pro,0 hlasů proti

 

Usnesení číslo 3/7/2020
1) V plném rozsahu revokuje své “předběžné” usnesení číslo 2/5/2020 ze dne 22. 4. 2020 znějící: “Zastupitelstvo souhlasí s nákupem pozemku “hřiště” u čísla popisného 12 (pozemek č. 126) a k tomu přibližně cca 5 ha lesa v celkové ceně 992 tisíc korun českých.”

2) Ve smyslu ustanovení paragrafu 85 odstavce 1 pismene a) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje uzavření KUPNǏ SMLOUVY mezi obcí Boreč jako kupující a Zemědělskou společnosti Skalsko, GmbH (pro ostatní jazyky) na straně prodávající (dále jen “Smlouva”),
jejímž předmětem bude nabytí pozemku parcelní číslo 128/4 o výměře 4540 m
2 (orná půda; zemědělský půdní fond), zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště v Mladé Boleslavi, pro obec a k.ú. Boreč na LV č. 126 (dále jen “Předmět převodu”),
za kupní cenu ve výši 100,- Kč na jeden metr čtvereční, tedy v celkové hodnotě 454000 Kč, která bude v plné výši uhrazena ve lhůtě do 14 dnů od provedení vkladu vlastnického práva k Předmětu převodu ve prospěch strany Kupující, a to bezhotovostně na účet prodávajícího,
s tím, že náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva k Předmětu převodu a se sepisem kupní smlouvy uhradí obec Boreč.

Hlasování:8 hlasů pro,0 hlasů proti

 

Usnesení číslo 4/7/2020
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku p.č. 663/2 za cenu 20 Kč za jeden metr čtvereční panu ing Pavlu Loužeckému

Hlasování: 8 hlasů pro, 0 hlasů proti

 

Usnesení číslo 5/7/2020
Zastupitelstvo obce schválilo záměr obce pronajmout část pozemku p.č. 2/2 o výměře 12 metrů m
čtverečních.

Hlasování:8 hlasů pro,0 hlasů proti

 

Usnesení číslo 6/7/2020
Zastupitelstvo obce Boreč schválilo realizací vypracování projektu ČOV v obci Boreč, část Žebice pro cca 300 obyvatel.

Hlasování: 8 hlasů pro, 0 hlasů proti


Usnesení číslo 7/7/2020
Zastupitelstvo obce Boreč schválilo žádost Linky bezpečí o podporu své činnosti ve výši 3000 Kč.

Hlasování:5 hlasů pro,2 hlasy proti, zdržel se 1 hlas

 

Usnesení číslo 8/7/2020
Zastupitelstvo obce Boreč schválilo vypracovat smlouvu na opravu obecní studánky a vybudování přístupu k ní (schody) s panem Radkem Abramiusem.

Hlasování: 8 hlasů pro,0 hlasů proti

Starosta obce                                                                         Místostarosta obce

Ladislav Pakosta v.r.                                                              Josef Hrubý v.r.

 

V Borči dne 5.9.2020

 Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů