Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
Přerušení dodávky elektrické energie v obci Boreč
Čarodějnice 2024
Zákaz rozdělávání ohňů - zrušení pálení čarodějnic
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Volby do EP - členství ve volebních komisích
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení z jednání zastupitelstva číslo 6/2020

Usnesení z jednání zastupitelstva číslo 6/2020Datum konání:
29.6.2020

Číslo jednání 6/2020

 

Datum: 29. 6. 2020

 

Přítomní zastupitelé: Ladislav Pakosta, Josef Hrubý, Monika Kubínová, Jarmila Bartoňová, Martin Bartoň, Petr Zahnáš, Jiří Janko, Jan Podpěra

 

Hosté: dle prezenční listiny

 

Zastupitelstvo obce schválilo následující usnesení.

 

Usnesení číslo 1/6/2020
Pan Jan Podpěra byl zvolen všemi hlasy zapisovatelem zasedání zastupitelstva.
Paní Monika Kubínová a paní Jarmila Bartoňová byly zvoleny všemi hlasy za ověřovatele zápisu.

Usnesení číslo 2/6/2020
Zastupitelstvo schválilo všemi hlasy navržený program zasedání doplněný o body, které byly na začátku zasedání předloženy.

 

Usnesení číslo 3/6/2020

Zastupitelstvo projednalo a schválilo všemi hlasy výsledky přezkoumání hospodaření obce Boreč za rok 2019 bez výhrad. Kontrolou Krajského úřadu nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny. Návrh závěrečného účtu za rok 2019 byl řádně vyvěšen na všech úředních deskách po dobu 15 dnů.
Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce Boreč za rok 2019.

 

Usnesení číslo 4/6/2020

Zastupitelstvo projednalo a schválilo všemi hlasy účetní závěrku obce Boreč za rok 2019. Jako podklady mělo k dispozici rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu, inventarizační zprávu a zprávu o přezkoumání hospodaření obce, vše za rok 2019. Další podklady si zastupitelstvo nevyžádalo.

 

Usnesení číslo 5/6/2020

Zastupitelstvo všemi hlasy schválilo rozpočtové opatření č. 5/2020.

 

Usnesení číslo 6/6/2020
Zastupitelstvo obce Boreč schválilo všemi hlasy příspěvek 50 000 Kč panu Petrovi Pulcovi mladšímu na pořízení čističky odpadních vod po předání dokumentu schválení odborem životního prostředí Magistrátu Ml. Boleslav.

 

Usnesení číslo 7/6/2020
Zastupitelstvo obce Boreč schválilo všemi hlasy vyvěšení záměru obce Boreč prodat obecní pozemek číslo 663/2 o rozloze 108 metrů čtverečních.


Usnesení číslo 8/6/2020
Zastupitelstvo obce Boreč schválilo všemi hlasy převedení věcného břemene chůze a jízdy na budoucí majitele pozemků po rodině Wetterových po projednání s novými majiteli nemovitosti.


Usnesení číslo 9/6/2020

Zastupitelstvo obce Boreč schválilo všemi hlasy výměnu pěti oken v obecním bytě, který se nachází v budově obecního úřadu v prvním patře.

 

Usnesení číslo 10/6/2020
Zastupitelstvo obce Boreč schválilo všemi hlasy upřesnění pravomoci starosty při schvalování rozpočtových opatření ve znění “na paragraf v součtu příjmů do 100 tisíc korun a na paragraf v součtu výdajů do 100 tisíc korun”.

 

 Starosta obce                                                                                      Místostarosta obce

Ladislav Pakosta v.r.                                                                           Josef Hrubý v.r.

 

V Borči 29.6.2020.


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů