Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
Kontejnery na velkoobjemový odpad
15
Kontejnery na velkoobjemový odpad
16
Kontejnery na velkoobjemový odpad
17 18 19 20 21 22
Podzimní svoz nebezpečného odpadu
23
24 25 26 27 28 29
Pozvánka na jednání Valné hromady Honebního společenstva Boreč
30
31 1 2 3 4 5 6
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení z jednání zastupitelstva číslo 4/2021

Usnesení z jednání zastupitelstva číslo 4/2021Datum konání:
2.6.2021

V příloze se můžete seznámit s usnesením zastupitelstva obce Boreč, které se konalo dne 2. 6. 2021.

 

Usnesení číslo 4/2021 

 

Text usnesení uvádíme i níže:

 

Datum jednání: 2. 6. 2021

Číslo jednání: 4/2021

Přítomní zastupitelé: Pakosta Ladislav, Hrubý Josef, Bartoňová Jarmila, Bartoň Martin, Janko Jiří, Kubínová Monika, Zahnáš Petr, Podpěra Jan


Usnesení číslo 1/4/2021
Zastupitelstvo zvolilo pana Mgr. Jana Podpěru za zapisovatele jednání zastupitelstva a pány Jiřího Janka a Petra Zahnáše za ověřovatele zápisu. Hlasování: všemi hlasy pro.

Usnesení číslo 2/4/2021
Zastupitelstvo obce schválilo navržený program jednání doplněný o bod „Pohyb volně pobíhajících psů v Žebicích“. Hlasování: všemi hlasy pro.

Usnesení číslo 3/4/2021
Zastupitelstvo obce Boreč souhlasí s tím, aby pan Pakosta zaslal připravený návrh nové vyhlášky, která řeší „poplatek za komunální odpad“ ministerstvu vnitra k posouzení. Hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas proti,1 hlas zdržel se


Usnesení číslo 4/4/2021
Zastupitelstvo obce Boreč schvaluje účetní uzávěrku obce Boreč za rok 2020. Hlasování: všemi hlasy pro.

Usnesení číslo 5/4/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje „Závěrečný účet obce za rok 2020“ včetně „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce s výhradou.“ Obec přijala systémová nápravná opatření, aby se zjištěné nedostatky již neopakovaly. Hlasování: všemi hlasy pro.


Usnesení číslo 6/4/2021
Zastupitelstvo obce Boreč schvaluje uzavření kupní smlouvy mezí obcí Boreč jako prodávající a panem Petrem Barešem a paní Martinou Kateřinou Vlčkovou jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej následujících nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, pro obec a k. ú. Boreč na LV číslo 10001:
- p.č. 891 o výměře 186 m
2
- p.č. 892 o výměře 165 m
2
- p.č. 893 o výměře 75 m
2
- p.č. 894/2 o výměře 707 m
2, který vznikl na základě přiloženého Geometrického plánu číslo 229-35/2019 pro rozdělení pozemku vyhotoveného Ing. Jaroslavem Hanzlem – GEODET Károvsko 2056, 511 01 Turnov rozdělením pozemku parcelní číslo 894,
za cenu ve výši 20,- Kč za jeden metr čtvereční splatnou před uzavřením kupní smlouvy. Hlasování: všemi hlasy pro.

 

Starosta obce                                                                                      Místostarosta obce

Ladislav Pakosta v.r.                                                                            Josef Hrubý v.r.

 

V Borči 4.6.2021.


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů