Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
Kontejnery na velkoobjemový odpad
15
Kontejnery na velkoobjemový odpad
16
Kontejnery na velkoobjemový odpad
17 18 19 20 21 22
Podzimní svoz nebezpečného odpadu
23
24 25 26 27 28 29
Pozvánka na jednání Valné hromady Honebního společenstva Boreč
30
31 1 2 3 4 5 6
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení z jednání zastupitelstva číslo 3/2021

Usnesení z jednání zastupitelstva číslo 3/2021Datum konání:
21.4.2021

V odkaze se můžete seznámit se zněním usnesení zastupitelstva zde dne 21. 4. 2021.

 

Usnesení číslo 3/2021

 

Příloha usnesení

 

Text uvádíme i níže:

 

Číslo jednání 3/2021

 

Datum jednání 21. 4. 2021

 

Přítomní zastupitelé: Ladislav Pakosta, Josef Hrubý, Jiří Janko, Monika Kubínová, Jarmila Bartoňová, Martin Bartoň, Petr Zahnáš, Jan Podpěra

 

Zastupitelstvo přijalo tato usnesení.

 

Usnesení číslo 1/3/2021
Zastupitelstvo zvolilo pana Mgr. Jana Podpěru za zapisovatele jednání zastupitelstva a paní Jarmilu Bartoňovou a paní Moniku Kubínovou za ověřovatele zápisu. V

Usnesení číslo 2/3/2021
Zastupitelstvo schválilo navržený program zasedání doplněný o bod „Prodej pozemků panu Barešovi a paní Vlčkové“ 

Usnesení číslo 3/3/2021

Zastupitelstvo obce Boreč schvaluje uzavření příkazní smlouvy, kterou bude obec na straně příkazce uzavírat se společností Grant & Project partners, s.r.o., IČO 02297884, se sídlem U průhonu 466/22, Holešovice, 170 00 Praha 7 jako příkazníkem. Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka provést pro příkazce služby manažerského řízení za účelem získání finančních prostředků z evropských či jiných dotačních titulů k realizaci projektu „ČOV Boreč“ na účet příkazce, jednat jménem příkazce, dle pokynů příkazce v rozsahu stanoveném touto smlouvou. Kontaktní osobou bude Ing. Mgr. Lenka Čeřovská Zastupitelstvo obce Boreč pověřuje starostu obce k uzavření uvedené smlouvy.“ 

Usnesení číslo 4/3/2021
Zastupitelstvo ruší usnesení číslo 4/2/2021 ve znění „Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na prodej obecního pozemku 891, 892,893,894/2“. 

Usnesení číslo 5/3/2021
Zastupitelstvo obce Boreč schvaluje záměr prodat panu Petru Barešovi a paní Martině Kateřině Vlčkové za kupní cenu ve výši 20,- Kč za jeden metr čtvereční následující nemovité věci:
p. č. 891 o výměře 186 m2,
p. č. 892 o výměře 165 m2,
p. č. 893 o výměře 75 m2 a
p. č. 894/2 o výměře 707 m2, který vznikl na základě přiloženého Geometrického plánu č. 229-35/2019 pro rozdělení pozemku vyhotoveného Ing. Jaroslavem Hanzlem – GEODET Károvsko 2056, 511 01 Turnov rozdělením pozemku p. č. 894,vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, pro obec a k. ú. Boreč na LV č. 10001.
Nedílnou součástí tohoto usnesení je geometrický plán

Starosta obce Místostarosta obce

Ladislav Pakosta v.r. Josef Hrubý v.r.

Vyvěšeno: 22.4.2021 Sejmuto: 22.5.2021.


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů