Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30
Přerušení dodávky elektrické energie v obci Boreč
Čarodějnice 2024
Zákaz rozdělávání ohňů - zrušení pálení čarodějnic
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
Volby do EP - členství ve volebních komisích
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení zastupitelstva č. 6/2019

Usnesení zastupitelstva č. 6/2019Datum konání:
19.6.2019

USNESENÍ č.6 zastupitelstva obce Boreč

Dne 19.6.2019.

Přítomni : dle presenční listiny.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo toto usnesení.

1.Usnesení číslo 2019-6-1

Ověřovateli zápisu z jednání byli zvoleni pan Jiří Janko a paní Monika Kubínová. Zapisovatelem jednání byl zvolen pan Jan Podpěra

2. Usnesení číslo 2019-6-2

Zastupitelstvo schválilo doplnění dvou bodů do návrhu programu (nákup herních prvků do odpočinkové zóny v Žebicích, úprava Jednacícho řádu obce Boreč)

3. Usnesení číslo 2019-6-3

Zastupitelstvo projednalo a schválilo výsledky přezkoumání hospodaření obce Boreč za rok 2018 s výhradou. Nedostatky, které byly zjištěny kontrolou Krajského úřadu, byly zaneseny do Návrhu závěrečného účtu za rok 2018, který byl řádně vyvěšen na všech úředních deskách po dobu 15 dní. Obec přijala systémová nápravná opatření, aby se zjištěné chyby neopakovaly.

4.Usnesení číslo 2019-6-4

Zastupitelstvo projednalo a schválilo účetní uzávěrku obce Boreč za rok 2018. Jako podklady mělo k dispozici rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu, inventarizační zprávu a zprávu o přezkoumání hospodaření obce, vše za rok 2018. Další podklady si zastupitelstvo nevyžádalo.

5. Usnesení číslo 2019-6-5

Zastupitelstvo obce Boreč v souladu s paragrafem 74 odstavce 3 zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. Tato odměna je stanovena na 2343 Kč měsíčně s platností od 20. 6. 2019.

6. Usnesení číslo 2019-6-6

Do jednacího řádu obce Boreč se vloží text: „Jednání zastupitelstva budou nahrávána. Nahrávky z jednání budou nedílnou součástí zápisu z jednání zastupitelstva.“Zastupitelstvo toto usnesení schválilo jednomyslně

7. Usnesení číslo 2019-6-7

Zastupitelstvo pověřilo pana Pakostu a pana Podpěru k jednání s obyvateli čísla popisného 99 v Žebicích o vzniku osadního výboru.

8. Usnesení číslo 2019-6-8

Zastupitelstvo schválilo nákup dvou herních prvků do odpočinkové zóny v Žebicích. Konkrétně se jedná o kolotoč v ceně 33700 Kč bez DPH a houpadlo v ceně 7900 Kč bez DPH

9. Usnesení číslo 2019-6-9

Zastupitelstvo schválilo odklad oprav v bytě v čísle popisném 98 v Žebicích na příští rok 2020.

9. Usnesení číslo 2019-6-10

Zastupitelstvo schválilo podpořit poznávací zájezd do Velké Británie žáků ZŠ Mšeno částkou 3000 Kč, která bude použita například na částečně uhrazení vstupného.


Starosta obce Boreč Místostarosta obce Boreč

Ladislav Pakosta v.r. Josef Hrubý v.r.

V Borči 21.6.2019Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů