Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
Kontejnery na velkoobjemový odpad
15
Kontejnery na velkoobjemový odpad
16
Kontejnery na velkoobjemový odpad
17 18 19 20 21 22
Podzimní svoz nebezpečného odpadu
23
24 25 26 27 28 29
Pozvánka na jednání Valné hromady Honebního společenstva Boreč
30
31 1 2 3 4 5 6
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení zastupitelstva č. 2/2019

Usnesení zastupitelstva č. 2/2019Datum konání:
6.3.2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOREČ

 

Číslo usnesení: 2/2019

Ze dne: 6.3.2019

Přítomni: pp. Pakosta, Zahnáš, Bartoň, Janko, Mgr. Podpěra, Hrubý L., Hrubý J., pí Bartoňová, pí Kubínová

Omluveni: x

Neomluveni: x

Host: dle prezenční listiny

 

Zastupitelstvo přijalo následující usnesení:

 

 1. Starosta navrhnul ověřovatele dnešního zápisu a to p Zahnáše a p Janka. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 9 hlasů PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL

 

 1. ZO hlasovalo a schválilo REVOKACI usnesení 1/2019 v bodě č.3 a v bodě č.4. V těchto bodech bylo uvedeno schválení OZV 1/2019 a 2/2019, ve skutečnosti se však jednalo o NÁVRHY OZV 1/2019 a OZV 2/2019, které byly během vyhlášení z důvodů pochybení v těchto vyhláškách staženy. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo REVOKACI 8 hlasů PRO, 1 PROTI , 0 SE ZDRŽEL

 

 1. Dále byla ZO předložena upravená verze OZV 1/2019 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. ZO se s touto vyhláškou seznámilo a hlasovalo o jejím přijetí v aktuálním znění. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo OZV 1/2019 8 hlasů PRO, 1 PROTI, 0 SE ZDRŽEL

 

 1. Dále byla ZO předložena upravená verze OZV 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. ZO se s touto vyhláškou seznámilo a hlasovalo o jejím přijetí v aktuálním znění. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo OZV 2/2019 8 hlasů PRO, 1 PROTI, 0 SE ZDRŽEL

 

 1. Odměny zastupitelů- starosta navrhnul zvýšení odměny pro neuvolněné předsedy výborů na 2.343,-Kč měsíčně, pan xxx dal protinávrh- odměny nezvyšovat. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo zvýšení odměn na 2.343,- Kč 8 hlasů PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL

 • Dále starosta navrhnul zvýšení odměny pro neuvolněného místostarostu na 15.500,-Kč měsíčně. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo zvýšení odměny na 15.500,- Kč 8 hlasů PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL

 • Dále starosta navrhnul zvýšení odměny pro neuvolněného starostu na 16.500,-Kč měsíčně. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo zvýšení odměny na 16.500,- Kč 8 hlasů PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL

 • Dále starosta navrhnul zvýšení odměny pro členy výborů - NEZASTUPITELE na 800,-Kč měsíčně. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo zvýšení odměny na 800,- Kč 7 hlasů PRO, 2 PROTI, 0 SE ZDRŽEL

 • Všechny výše uvedené a schválené odměny budou navýšeny od 1.4.2019

 

 1. na OÚ byla doručena žádost od pana xxx – kácení dřevin rostoucích mimo les- po přečtení žádosti a objasnění důvodů ke kácení (odumřelé stromy) Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo žádost o kácení 9 hlasů PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL

 

 1. Dále byla na OÚ dána žádost od pí xxx a p.xxx o rozšíření Veřejného osvětlení o jednu lampu. Starosta nechal udělat CN od firmy OSVIT, které se o VO v obci stará. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo CN s variantou LED 9 hlasů PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL

 

 1. Dále byla na OÚ doručena nabídka na koupi balíčku - 12 vonných sáčků a pohlednic od hendikepovaných z Frýdku Místku. Zastupitelstvo hlasovalo a neschválilo koupi balíčku 0 hlasů PRO, 9 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. Balíček nebude zakoupen.

 

 1. Dále byl firmou MID (účetnictví obce) doručen dodatek ke smlouvě, který navyšuje odměnu firmě na 8.500,- Kč měsíčně. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo dodatek 9 hlasů PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL

 

 1. Pracovní smlouvy – starosta navrhnul zachovat pracovní smlouvy na sekání obce a správu sportovního hřiště beze změn oproti loňskému roku. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo zachování smluv 8 hlasů PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL

 

 1. Dále byl podán návrh na realizaci kvetoucích luk v obci a jejím okolí. Zastupitelstvo hlasovalo a neschválilo návrh 1 hlas PRO, 7 PROTI, 1 SE ZDRŽEL

 

 1. Oprava křížků a selské brány v obci. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo zadání oprav 8 hlas PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL

 

 1. Zakoupení 2ks WC ke hřišti v Borči (kadibudky). Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo koupi 8 hlas PRO, 1 PROTI, 0 SE ZDRŽEL

 

 1. Dále v čase 20:36 vydal starosta obce Lukáš Hrubý prohlášení, že z časových důvodů rezignuje na funkci starosty obce. Zastupitelstvo vzalo prohlášení NA VĚDOMÍ

 

 1. Zasedání převzal místostarosta, který navrhnul hlasovat veřejně o novém starostovy obce ještě na tomto zasedání. Po diskuzi k tomuto tématu byl dán návrh na pana Ladislava Pakostu. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo nového starostu obce pana Pakostu 6 hlasů PRO, 1 PROTI, 2 SE ZDRŽELI. Novým starostou se v čase 20:45 stal pan Ladislav Pakosta. (tím že se stal starostou obce, nemůže již nadále vykonávat funkci člena finančního výboru).

 

 

 

 

 

 

…                         ………………………………………                                                                                              ……………..……………………………

                                starosta obce Boreč: Ladislav Pakosta                                                                                                                            místostarosta obce Boreč: Josef Hrubý

 

Kopii originálu usnesení si můžete stáhnout: Usnesení č.2/2019


Komentáře


 • 15. 3. 2019 12:18
  Peter Béni
  provedené změny v usnesení - 2. vydání?

  Vážení!
  Zjistil jsem, že čtu vydané usnesení v jiné variantě, než bylo původně vyvěšeno! Ač mám za to, že usnesení v 1. a ani této 2. variantě není platné z jiných důvodů, nemohu si neodpustit, že jakákoliv úprava, oprava usnesení a ani žádného jiného dokumentu, vydaného obcí, se neprovádí tímto způsobem! Na tajno!
  Je to v rozporu s legitimními a legislativními postupy! A nechci se rozepisovat moc o tom, že je to také v rozporu s dobrými mravy! Nejpodstatnější je, že občané jsou uváděny v omyl! Ne každý si stránky obce kontroluje vícekrát! Jednou si to přečte a drží se toho, co četl! Vašim pojetím procedury opravy, “tajnou opravou“, by se pak také mohl, v jiných situacích, případech, dostat občan i do problémů!
  Návrh usnesení má schválit zastupitelstvo před koncem zasedání! Což neproběhlo! Tudíž nemůže být platná ani varianta 1., a ani opravená 2. varianta!
  I kdyby vše proběhlo dle zákonných norem, tak opravu – úpravu usnesení, lze dělat jenom dle rozhodnutí zastupitelstva! Rozhodně není přípustné provádět svévolně změnu někým, kdo se tak rozhodl! Nejedná se o překlep, chybějící písmeno a nebo opravu „hrubky“! Měnil se text a smysl textace!! Ve všeobecném pojetí pak vyvstává otázka (není to tento případ, jelikož usnesení vydané nemá být jaké): „Co když změna, změněný smysl, nebude korespondovat s názorem zastupitelů?!“

  Jednu věc jdete opravit, napravit a do dvou dalších problémů spadnete! Bez ohledu na jejich vážnost. Kdyby jste dodržovali zákonné normy a pravidla u všech svých počinů, tak se Vám to nestane! Nemůže stát! Budete v klidu! Já nemohu za to, že zde nefunguje občanské povědomí, občanská společnost, vše se řídí a může řídit pravidlem historie: „Vždy to tak fungovalo a nevadilo to nikomu, …“ Dříve se také bydlelo v jeskyních! Lidstvo a svět se vyvíjí, technika se zdokonaluje , mění se tedy i požadavky a pravidla!!! I při dodržování legislativních pravidel ve funkcích, pracovních posicích, také i doma, se lze chovat kreativně, tvořivě, šetrně, šetřivě, budovatelsky, ekologicky, ,..! Popřemýšlejte o tom! Možná již pochopíte také i to, o co mi vlastně celou dobu jde!


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů