Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Informace občanům - omezení provozu obecního úřadu
2
Informace občanům - omezení provozu obecního úřadu
3
Informace občanům - omezení provozu obecního úřadu
4
Informace občanům - omezení provozu obecního úřadu
5
Informace občanům - omezení provozu obecního úřadu
6
Informace občanům - omezení provozu obecního úřadu
7
Informace občanům - omezení provozu obecního úřadu
8
Informace občanům - omezení provozu obecního úřadu
9
Informace občanům - omezení provozu obecního úřadu
10
Informace občanům - omezení provozu obecního úřadu
11
Informace občanům - omezení provozu obecního úřadu
12
Informace občanům - omezení provozu obecního úřadu
13
Informace občanům - omezení provozu obecního úřadu
14
Informace občanům - omezení provozu obecního úřadu
15
Informace občanům - omezení provozu obecního úřadu
16
Informace občanům - omezení provozu obecního úřadu
17
Informace občanům - omezení provozu obecního úřadu
18
Informace občanům - omezení provozu obecního úřadu
19
Informace občanům - omezení provozu obecního úřadu
20
Informace občanům - omezení provozu obecního úřadu
21
Informace občanům - omezení provozu obecního úřadu
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Informace k odvozu komunálního odpadu na území obce Boreč číslo 2

Informace k odvozu komunálního odpadu na území obce Boreč číslo 2Vydáno 1.12.2019.
 
1. Obec Boreč je ze zákona odpovědná za svoz komunálního odpadu.
 
2. Obec na základě toho uzavřela v 90 tých létech smlouvu se svozovou firmou
Compag. o provádění svozu odpadu. Smlouva byla tehdejším zastupitelstvem
schválena.
 
3. Firma Compag si do smlouvy vyžádala, tak jako u všech obcí, kde svoz
provádějí tzv. známkový systém tj. všechny sběrné nádoby(popelnice) budou
označeny známkou, kterou si obec odebere od Compagu a předá ji občanům
s trvalým pobytem a nebo majitelům rekreačních objektů.( Compag známkový
systém uplatňuje z důvodů, aby nedocházelo k odvozu odpadu, který obci
nepatří např. odpad od firem, které v obci podnikají) Občané byli o systému
informováni na veřejných zasedáních a také obecním rozhlasem. Většina
občanů a majitelů rekreačních objektů tak konala.
 
4. Známky se vydávaly a vydávají každý rok od 1.1. do 31.1. každého roku na
Obecním úřadě v Borči.
 
5. Obec vydala potřebné vyhlášky (dále jen OZV), které byly vždy odsouhlaseny
zastupitelstvem a následně Min. vnitra tak, jak ukládá Zákon o obcích
128/2000 Sb. V těchto OZV jsou stanoveny podmínky ukládání odpadu a také
jak a kdy občané mají obci zaplatit za odvoz komunálního odpadu (platit při
převzetí známky hotově nebo v úředních hodinách na OÚ Boreč nebo
bankovním převodem (č.ú. 8922-181/0100). Poslední platné OZV je č.1/2019
a 2/2019 a umožňuje občanům využít placení ve splátkách a to 1.splátka do
30.3 každého roku a 2.splátka do 30.9.každého roku.
 
6. Obec dále zajišťuje kontejnery na tříděný odpad . Kontejnery jsou umístěny
v obou částech obce tj. Boreč a Žebice.
 
7. Obec v části obce Žebice také umístila popelnici .která patří obci, kam je
možné směsný odpad odkládat.
 
8. Od 1.1.2020 budou přistaveny kontejnery na oleje jako tříděný odpad.
 
Starosta obce Boreč
Ladislav Pakosta v.r.
 
Celý test si můžete stáhnout: informace č.2.pdf