Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
Kontejnery na velkoobjemový odpad
27
Ukliďme si naše obce 2024
Svoz nebezpečného odpadu v Borči
Kontejnery na velkoobjemový odpad
Omezení možnosti parkování u kálku v Borči
28
Kontejnery na velkoobjemový odpad
29 30
Přerušení dodávky elektrické energie v obci Boreč
Čarodějnice 2024
Zákaz rozdělávání ohňů - zrušení pálení čarodějnic
1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení zastupitelstva obce Boreč 11/2017

Usnesení zastupitelstva obce Boreč 11/2017Datum konání:
29.11.2017

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOREČ-ŽEBICE

 

Číslo usnesení: 11/2017

Ze dne: 29.11.2017

Přítomni: p Pakosta, Kuriš, Hrubý, pí Bartoňová, Mgr. Podpěra, Bartoň, pí Kubínová

Omluveni: Zahnáš, Mgr. Podpěrová

Neomluveni: x                      

Host: x

 

Zastupitelstvo přijalo následující usnesení:

           

 

 1. Starosta informoval zastupitelé, že k NÁVRHU rozpočtu na rok 2018, který byl řádně vyvěšen na všech úředních deskách, nebylo připomínek. Z toho důvodu dal hlasovat o schválení ROZPOČTU NA ROK 2018 beze změn oproti NÁVRHU. Rozpočet je navržen na paragrafy a je navržen jako vyrovnaný. Rozpočet vychází z rozpočtového výhledu na rok 2018. Příjmy+výdaje 3mil 666tis Kč. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 7 hlasů PRO, 0 PROTI

 

 1. Dále podal informaci o blížících se volbách Prezidenta ČR, které proběhnou 12.-13.ledna 2018, v případě vypsání druhého kola ještě o 14 dní později. Opět budou dva volební okrsky, komise už jsou také vybrány, předsedové a zapisovatelé zvoleni. Komise dnes složily slib. Vše je průběžně vyvěšováno na WEB obce v souladu se zákonem. Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.

 

 1. Č.p. 12: na minulém zasedání byla podána stížnost na množící se plíseň v jednotlivých bytech- starosta kontaktoval již dvě firmy k odbornému řešení vzniklé situace, zatím se však čeká na volný termín prohlídky.

 

 1. Místostarosta dal hlasovat o zakoupení 4ks odvlhčovačů, aby se situace nadále nezhoršovala, naopak aby se vylepšila a nehrozili např. nějaké zdravotní problémy nájemníků, než bude jasné nějaké řešení. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 7 hlasů PRO, 0 PROTI

 

 1. Dále Mgr. Podpěra podal podnět k lepší údržbě silnic a příkopů a vůbec ke kvalitě povrchů silnic mezi obcemi. Starosta zkusí zjistit, zda se v tomto směru něco plánuje ke zlepšení situace.

 

 1. Dále dal Mgr. Podpěra opět hlasovat o snížení rychlosti v obci. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 3 hlasy PRO (Pakosta, Kubínová, Podpěra), 4 PROTI (Hrubý, Kuriš, Bartoň, Bartoňová), 0 SE ZDRŽELI

 

 1. Dále dal Mgr. Podpěra podnět ke zjištění, zda by šli v části obce Boreč udělat chodníky. Starosta zjistí zda by bylo možné nějaké řešení.

 

 1. Dále dal místostarosta hlasovat o Nájemních smlouvách na rok 2018. Navrhl, aby byly ve stejném rozsahu a za stejných podmínek, jako tomu bylo v roce 2017. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 7 hlasů PRO, 0 PROTI

 

 

 

 

 

 

starosta obce Boreč: Ladislav Pakosta                                                               místostarosta: Lukáš Hrubý


Komentáře


 • 14. 3. 2018 11:26
  Béni Peter
  K zápisu 11/2017 ze dne 29.11.2017 publikován

  Dobrý den!
  Nechápu prodlevu – opoždění zveřejnění „usnesení – zápisu“ cca 1 až 2 měsíce od konání schůze (viz datum konání schůze a datum publikace dokumentu)
  Dovolím si se vyjádřit k bodu 3 a 4, ač se mne netýkají z pohledu nájemníků, ale vzhledem k povinnostem a k budoucím možným výdajům (ne malým) na vrub OU. Něco málo o tom vím, ač jsem strojař, ale kolega z firmy v SR je stavař, podobné věci také řešil. Tato otázka je opravdu velice choulostivá jak z hlediska ochrany zdraví obyvatel – nájemníků, tak po stránce právní a následně i z pohledu ekonomických dopadů. Souhlasím s tím, že je to na řešení odborníky z oblasti stavebnictví a použitých stavebních materiálů – jejich vhodnosti (pískovec, omítky, uzavření konstrukce zateplením, …). K tomu by měl být předložen „Stavební deník“ a samozřejmě by měl něco říct, doplnit i odborný stavební dozor. Předpokládám, že OU (pro svou ochranu) měl toto zajištěno! V každém případě mám za to, že nákup odvlhčovačů není řešením a nájemcům se jejich používáním zvedají náklady na bydlení, mimo stanovený nájem ( v tomto případě tedy neodpovídá nájem za deklarovanou kvalitu, kvalitě skutečné). Souvis bodu 8 ( není z dokumentu jasné o které nájemné smlouvy jde) OU by měl proto konat aktivně a náležitě rychle! Nutno oslovit jiné odborné firmy - odborníky, když dvě oslovené nemají čas, aby nebyli poškozovány nájemníci a nebo pak v konečném důsledku OU!
  Chápu, že na podzim jsou volby, ale bod. č. 5 a 7, které dle zápisu navrhuje pan Podpěra již byli vyslovené mnou! Tyto věci jsem namítal na několika veřejných schůzích zpět! Ovšem to by musely být udělané zápisy dle skutečného průběhu schůze a taktéž i usnesení OZ! K bodu 7 jsem se vyjádřil naposled dne 7.10.2017! Byl jsem odkázán na možnost kandidovat v příštích komunálních volbách! Ve Vašem „Zápisu – Usnesení“ ??? 9/2017 ???, z této schůze toto chybí - chybělo, tak jako i jiné věci, které byli na této schůzi vysloveny! Např. návrh na snížení počtu zastupitelů na počet 5, pro další volební období, …
  Ale k „usnesení – zápisu“ ??? 9/2017 ??? ze dne 7.10.2017 – veřejní schůze se budu věnovat samostatně!
  S pozdravem Béni Peter


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů