Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
Malování s dětmi - téma Velikonoce
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Boreč (17:00)
28 29 30 31
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení zastupitelstva č. 2/2019

Usnesení zastupitelstva č. 2/2019Datum konání:
6.3.2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOREČ

 

Číslo usnesení: 2/2019

Ze dne: 6.3.2019

Přítomni: pp. Pakosta, Zahnáš, Bartoň, Janko, Mgr. Podpěra, Hrubý L., Hrubý J., pí Bartoňová, pí Kubínová

Omluveni: x

Neomluveni: x

Host: dle prezenční listiny

 

Zastupitelstvo přijalo následující usnesení:

 

 1. Starosta navrhnul ověřovatele dnešního zápisu a to p Zahnáše a p Janka. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 9 hlasů PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL

 

 1. ZO hlasovalo a schválilo REVOKACI usnesení 1/2019 v bodě č.3 a v bodě č.4. V těchto bodech bylo uvedeno schválení OZV 1/2019 a 2/2019, ve skutečnosti se však jednalo o NÁVRHY OZV 1/2019 a OZV 2/2019, které byly během vyhlášení z důvodů pochybení v těchto vyhláškách staženy. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo REVOKACI 8 hlasů PRO, 1 PROTI , 0 SE ZDRŽEL

 

 1. Dále byla ZO předložena upravená verze OZV 1/2019 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. ZO se s touto vyhláškou seznámilo a hlasovalo o jejím přijetí v aktuálním znění. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo OZV 1/2019 8 hlasů PRO, 1 PROTI, 0 SE ZDRŽEL

 

 1. Dále byla ZO předložena upravená verze OZV 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. ZO se s touto vyhláškou seznámilo a hlasovalo o jejím přijetí v aktuálním znění. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo OZV 2/2019 8 hlasů PRO, 1 PROTI, 0 SE ZDRŽEL

 

 1. Odměny zastupitelů- starosta navrhnul zvýšení odměny pro neuvolněné předsedy výborů na 2.343,-Kč měsíčně, pan xxx dal protinávrh- odměny nezvyšovat. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo zvýšení odměn na 2.343,- Kč 8 hlasů PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL

 • Dále starosta navrhnul zvýšení odměny pro neuvolněného místostarostu na 15.500,-Kč měsíčně. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo zvýšení odměny na 15.500,- Kč 8 hlasů PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL

 • Dále starosta navrhnul zvýšení odměny pro neuvolněného starostu na 16.500,-Kč měsíčně. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo zvýšení odměny na 16.500,- Kč 8 hlasů PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL

 • Dále starosta navrhnul zvýšení odměny pro členy výborů - NEZASTUPITELE na 800,-Kč měsíčně. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo zvýšení odměny na 800,- Kč 7 hlasů PRO, 2 PROTI, 0 SE ZDRŽEL

 • Všechny výše uvedené a schválené odměny budou navýšeny od 1.4.2019

 

 1. na OÚ byla doručena žádost od pana xxx – kácení dřevin rostoucích mimo les- po přečtení žádosti a objasnění důvodů ke kácení (odumřelé stromy) Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo žádost o kácení 9 hlasů PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL

 

 1. Dále byla na OÚ dána žádost od pí xxx a p.xxx o rozšíření Veřejného osvětlení o jednu lampu. Starosta nechal udělat CN od firmy OSVIT, které se o VO v obci stará. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo CN s variantou LED 9 hlasů PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL

 

 1. Dále byla na OÚ doručena nabídka na koupi balíčku - 12 vonných sáčků a pohlednic od hendikepovaných z Frýdku Místku. Zastupitelstvo hlasovalo a neschválilo koupi balíčku 0 hlasů PRO, 9 PROTI, 0 SE ZDRŽEL. Balíček nebude zakoupen.

 

 1. Dále byl firmou MID (účetnictví obce) doručen dodatek ke smlouvě, který navyšuje odměnu firmě na 8.500,- Kč měsíčně. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo dodatek 9 hlasů PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽEL

 

 1. Pracovní smlouvy – starosta navrhnul zachovat pracovní smlouvy na sekání obce a správu sportovního hřiště beze změn oproti loňskému roku. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo zachování smluv 8 hlasů PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL

 

 1. Dále byl podán návrh na realizaci kvetoucích luk v obci a jejím okolí. Zastupitelstvo hlasovalo a neschválilo návrh 1 hlas PRO, 7 PROTI, 1 SE ZDRŽEL

 

 1. Oprava křížků a selské brány v obci. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo zadání oprav 8 hlas PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL

 

 1. Zakoupení 2ks WC ke hřišti v Borči (kadibudky). Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo koupi 8 hlas PRO, 1 PROTI, 0 SE ZDRŽEL

 

 1. Dále v čase 20:36 vydal starosta obce Lukáš Hrubý prohlášení, že z časových důvodů rezignuje na funkci starosty obce. Zastupitelstvo vzalo prohlášení NA VĚDOMÍ

 

 1. Zasedání převzal místostarosta, který navrhnul hlasovat veřejně o novém starostovy obce ještě na tomto zasedání. Po diskuzi k tomuto tématu byl dán návrh na pana Ladislava Pakostu. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo nového starostu obce pana Pakostu 6 hlasů PRO, 1 PROTI, 2 SE ZDRŽELI. Novým starostou se v čase 20:45 stal pan Ladislav Pakosta. (tím že se stal starostou obce, nemůže již nadále vykonávat funkci člena finančního výboru).

 

 

 

 

 

 

…                         ………………………………………                                                                                              ……………..……………………………

                                starosta obce Boreč: Ladislav Pakosta                                                                                                                            místostarosta obce Boreč: Josef Hrubý

 

Kopii originálu usnesení si můžete stáhnout: Usnesení č.2/2019


Komentáře


 • 15. 3. 2019 12:18
  Peter Béni
  provedené změny v usnesení - 2. vydání?

  Vážení!
  Zjistil jsem, že čtu vydané usnesení v jiné variantě, než bylo původně vyvěšeno! Ač mám za to, že usnesení v 1. a ani této 2. variantě není platné z jiných důvodů, nemohu si neodpustit, že jakákoliv úprava, oprava usnesení a ani žádného jiného dokumentu, vydaného obcí, se neprovádí tímto způsobem! Na tajno!
  Je to v rozporu s legitimními a legislativními postupy! A nechci se rozepisovat moc o tom, že je to také v rozporu s dobrými mravy! Nejpodstatnější je, že občané jsou uváděny v omyl! Ne každý si stránky obce kontroluje vícekrát! Jednou si to přečte a drží se toho, co četl! Vašim pojetím procedury opravy, “tajnou opravou“, by se pak také mohl, v jiných situacích, případech, dostat občan i do problémů!
  Návrh usnesení má schválit zastupitelstvo před koncem zasedání! Což neproběhlo! Tudíž nemůže být platná ani varianta 1., a ani opravená 2. varianta!
  I kdyby vše proběhlo dle zákonných norem, tak opravu – úpravu usnesení, lze dělat jenom dle rozhodnutí zastupitelstva! Rozhodně není přípustné provádět svévolně změnu někým, kdo se tak rozhodl! Nejedná se o překlep, chybějící písmeno a nebo opravu „hrubky“! Měnil se text a smysl textace!! Ve všeobecném pojetí pak vyvstává otázka (není to tento případ, jelikož usnesení vydané nemá být jaké): „Co když změna, změněný smysl, nebude korespondovat s názorem zastupitelů?!“

  Jednu věc jdete opravit, napravit a do dvou dalších problémů spadnete! Bez ohledu na jejich vážnost. Kdyby jste dodržovali zákonné normy a pravidla u všech svých počinů, tak se Vám to nestane! Nemůže stát! Budete v klidu! Já nemohu za to, že zde nefunguje občanské povědomí, občanská společnost, vše se řídí a může řídit pravidlem historie: „Vždy to tak fungovalo a nevadilo to nikomu, …“ Dříve se také bydlelo v jeskyních! Lidstvo a svět se vyvíjí, technika se zdokonaluje , mění se tedy i požadavky a pravidla!!! I při dodržování legislativních pravidel ve funkcích, pracovních posicích, také i doma, se lze chovat kreativně, tvořivě, šetrně, šetřivě, budovatelsky, ekologicky, ,..! Popřemýšlejte o tom! Možná již pochopíte také i to, o co mi vlastně celou dobu jde!


Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů