Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
Kontejnery na velkoobjemový odpad
27
Ukliďme si naše obce 2024
Svoz nebezpečného odpadu v Borči
Kontejnery na velkoobjemový odpad
Omezení možnosti parkování u kálku v Borči
28
Kontejnery na velkoobjemový odpad
29 30
Přerušení dodávky elektrické energie v obci Boreč
Čarodějnice 2024
Zákaz rozdělávání ohňů - zrušení pálení čarodějnic
1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení z jednání zastupitelstva číslo 4/2021

Usnesení z jednání zastupitelstva číslo 4/2021Datum konání:
2.6.2021

V příloze se můžete seznámit s usnesením zastupitelstva obce Boreč, které se konalo dne 2. 6. 2021.

 

Usnesení číslo 4/2021 

 

Text usnesení uvádíme i níže:

 

Datum jednání: 2. 6. 2021

Číslo jednání: 4/2021

Přítomní zastupitelé: Pakosta Ladislav, Hrubý Josef, Bartoňová Jarmila, Bartoň Martin, Janko Jiří, Kubínová Monika, Zahnáš Petr, Podpěra Jan


Usnesení číslo 1/4/2021
Zastupitelstvo zvolilo pana Mgr. Jana Podpěru za zapisovatele jednání zastupitelstva a pány Jiřího Janka a Petra Zahnáše za ověřovatele zápisu. Hlasování: všemi hlasy pro.

Usnesení číslo 2/4/2021
Zastupitelstvo obce schválilo navržený program jednání doplněný o bod „Pohyb volně pobíhajících psů v Žebicích“. Hlasování: všemi hlasy pro.

Usnesení číslo 3/4/2021
Zastupitelstvo obce Boreč souhlasí s tím, aby pan Pakosta zaslal připravený návrh nové vyhlášky, která řeší „poplatek za komunální odpad“ ministerstvu vnitra k posouzení. Hlasování: 6 hlasů pro, 1 hlas proti,1 hlas zdržel se


Usnesení číslo 4/4/2021
Zastupitelstvo obce Boreč schvaluje účetní uzávěrku obce Boreč za rok 2020. Hlasování: všemi hlasy pro.

Usnesení číslo 5/4/2021
Zastupitelstvo obce schvaluje „Závěrečný účet obce za rok 2020“ včetně „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce s výhradou.“ Obec přijala systémová nápravná opatření, aby se zjištěné nedostatky již neopakovaly. Hlasování: všemi hlasy pro.


Usnesení číslo 6/4/2021
Zastupitelstvo obce Boreč schvaluje uzavření kupní smlouvy mezí obcí Boreč jako prodávající a panem Petrem Barešem a paní Martinou Kateřinou Vlčkovou jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej následujících nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, pro obec a k. ú. Boreč na LV číslo 10001:
- p.č. 891 o výměře 186 m
2
- p.č. 892 o výměře 165 m
2
- p.č. 893 o výměře 75 m
2
- p.č. 894/2 o výměře 707 m
2, který vznikl na základě přiloženého Geometrického plánu číslo 229-35/2019 pro rozdělení pozemku vyhotoveného Ing. Jaroslavem Hanzlem – GEODET Károvsko 2056, 511 01 Turnov rozdělením pozemku parcelní číslo 894,
za cenu ve výši 20,- Kč za jeden metr čtvereční splatnou před uzavřením kupní smlouvy. Hlasování: všemi hlasy pro.

 

Starosta obce                                                                                      Místostarosta obce

Ladislav Pakosta v.r.                                                                            Josef Hrubý v.r.

 

V Borči 4.6.2021.


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů