Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
Masopustní karneval pro děti a zábava pro dospělé
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21
Veřejná schůze zastupitelstva obce Boreč (17:00)
22 23 24 25
Malování s dětmi
26 27 28 29 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Usnesení zastupitelstva > Usnesení z jednání zastupitelstva číslo 3/2021

Usnesení z jednání zastupitelstva číslo 3/2021Datum konání:
21.4.2021

V odkaze se můžete seznámit se zněním usnesení zastupitelstva zde dne 21. 4. 2021.

 

Usnesení číslo 3/2021

 

Příloha usnesení

 

Text uvádíme i níže:

 

Číslo jednání 3/2021

 

Datum jednání 21. 4. 2021

 

Přítomní zastupitelé: Ladislav Pakosta, Josef Hrubý, Jiří Janko, Monika Kubínová, Jarmila Bartoňová, Martin Bartoň, Petr Zahnáš, Jan Podpěra

 

Zastupitelstvo přijalo tato usnesení.

 

Usnesení číslo 1/3/2021
Zastupitelstvo zvolilo pana Mgr. Jana Podpěru za zapisovatele jednání zastupitelstva a paní Jarmilu Bartoňovou a paní Moniku Kubínovou za ověřovatele zápisu. V

Usnesení číslo 2/3/2021
Zastupitelstvo schválilo navržený program zasedání doplněný o bod „Prodej pozemků panu Barešovi a paní Vlčkové“ 

Usnesení číslo 3/3/2021

Zastupitelstvo obce Boreč schvaluje uzavření příkazní smlouvy, kterou bude obec na straně příkazce uzavírat se společností Grant & Project partners, s.r.o., IČO 02297884, se sídlem U průhonu 466/22, Holešovice, 170 00 Praha 7 jako příkazníkem. Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka provést pro příkazce služby manažerského řízení za účelem získání finančních prostředků z evropských či jiných dotačních titulů k realizaci projektu „ČOV Boreč“ na účet příkazce, jednat jménem příkazce, dle pokynů příkazce v rozsahu stanoveném touto smlouvou. Kontaktní osobou bude Ing. Mgr. Lenka Čeřovská Zastupitelstvo obce Boreč pověřuje starostu obce k uzavření uvedené smlouvy.“ 

Usnesení číslo 4/3/2021
Zastupitelstvo ruší usnesení číslo 4/2/2021 ve znění „Zastupitelstvo obce schvaluje záměr na prodej obecního pozemku 891, 892,893,894/2“. 

Usnesení číslo 5/3/2021
Zastupitelstvo obce Boreč schvaluje záměr prodat panu Petru Barešovi a paní Martině Kateřině Vlčkové za kupní cenu ve výši 20,- Kč za jeden metr čtvereční následující nemovité věci:
p. č. 891 o výměře 186 m2,
p. č. 892 o výměře 165 m2,
p. č. 893 o výměře 75 m2 a
p. č. 894/2 o výměře 707 m2, který vznikl na základě přiloženého Geometrického plánu č. 229-35/2019 pro rozdělení pozemku vyhotoveného Ing. Jaroslavem Hanzlem – GEODET Károvsko 2056, 511 01 Turnov rozdělením pozemku p. č. 894,vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, pro obec a k. ú. Boreč na LV č. 10001.
Nedílnou součástí tohoto usnesení je geometrický plán

Starosta obce Místostarosta obce

Ladislav Pakosta v.r. Josef Hrubý v.r.

Vyvěšeno: 22.4.2021 Sejmuto: 22.5.2021.


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů