Usnesení zastupitelstva ze dne 14. 6. 2017USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOREČ-ŽEBICE

 

Číslo usnesení: 6/2017

Ze dne: 14.6.2017

Přítomni: p Pakosta, Kuriš, Hrubý, Bartoň, pí Bartoňová, Mgr. Podpěra, pí Kubínová

Omluveni: p Zahnáš, Mgr. Podpěrová

Neomluveni: x                      

Host:x

 

Zastupitelstvo přijalo následující usnesení:

           

 

  1. Pozemek – Malinová: dřevník, který zasahuje cca 1m do obecního pozemku zachováme, dále také protáhneme zároveň s dřevníkem kus pozemku až na protější zeď. Za tento kus pozemku nebudeme požadovat nájemné, pokud si pí Malinová na své náklady vystaví plot na této nové hranici. Zároveň s pí Malinovou bude sepsána řádná smlouva o tomto pozemku, kde bude zaneseno, že nemůže na tomto pozemku nic stavět a v případě prodeje nemovitosti, se tento pozemek vrátí do původního stavu a předá se obci jakožto jeho vlastníkovi. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 6 hlasů PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL (Kuriš)

 

  1. Č.p.12: Byt č.1. k pronájmu: na záměr obce byla doručena jedna přihláška – Jiří Koncz. Bylo hlasováno o přijetí této přihlášky. Do smlouvy však bude zaneseno, že v případě neplnění exekučních povinností pana Koncze, obec odstoupí od nájemní smlouvy a nájemník bude povinen do 1 měsíce byt opustit. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 6 hlasů PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL (Kuriš)

 

  • Úprava pozemků kolem jímek a dalších částí dvoru – nájemníci si tuto úpravu zajistí svépomocí, na tuto akci bude sepsána smlouva o dílo na p. Kuriše, kde cena za dílo bude 4.500Kč čistého. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 7 hlasů PRO, 0 PROTI
  1. Dále bylo nově hlasováno o sekání a údržbě zeleně v obci Boreč. Přihlášky na záměr zůstávají stejné a to pan Abramiuc Radek a Pakosta Tomáš. Zastupitelstvo hlasovalo o přijetí přihlášky pana Radka Abramiuce. . Smlouva pro T.Pakostu končí 30.6.2017.Sepsat novou smlouvu pro Radka Abramiuce od 1.7.2017. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 6 hlasů PRO, 0 PROTI, 1 SE ZDRŽEL (Pakosta)

 

  1. Dále byla na obec doručena panem Pražákem žádost o zrušení TP pana Pham Van Hoang. Jelikož není znám pobyt ani kontakt na jmenovaného, rozhodnutí bude doručováno Veřejnou vyhláškou. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 7 hlasů PRO, 0 PROTI

 

  1. Dále byla doručena pí Zahnášovou žádost o zrušení TP pana Zahnáše Pavla. Jmenovaný bude kontaktován na uvedený tel., aby přišel podepsat na ohlašovnu úřadu příslušné dokumenty. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 7 hlasů PRO, 0 PROTI

 

  1. Dále byla podána informace, že bylo provedeno ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.3 ze dne 31.5.2017

 

  1. Dále byl podán návrh, aby byla odstraněna lavice z BUS čekárny v Žebicích – shromažďování nepřizpůsobivých osob, neustálé znečišťování okolí odpadky, výkaly a hlukem. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 6 hlasů PRO, 1 PROTI (Podpěra)

 

  1. Dále bylo navrhnuto, aby se koupily nové stoly do volební místnosti v Žebicích. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 7 hlasů PRO, 0 PROTI

 

 

 

starosta obce Boreč: Ladislav Pakosta                                 místostarosta: Lukáš Hrubý


21. 9. Matouš

Zítra: Darina

Obsah stránek

Jestliže Vám na těchto stránkách chybějí nějaké informace z obce Boreč, pošlete nám svůj návrh. Děkujeme.

Návštěvnost stránek

064598
TOPlist
borec_footer.png