Usnesení zastupitelstva ze dne 19. 4. 2017USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOREČ-ŽEBICE

 

Číslo usnesení: 4a/2017

Ze dne: 19.4.2017

Přítomni: p Pakosta, Zahnáš, Bartoň, Kuriš, pí Bartoňová, Mgr. Podpěra, Mgr. Podpěrová, pí Kubínová

Omluveni: p Hrubý

Neomluveni: x                      

Host: x

 

Zastupitelstvo přijalo následující usnesení:

           

 1. Závěrečný účet 2016 – Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo výsledky přezkoumání hospodaření obce Boreč za rok 2016. Nedostatky, které byli zjištěny kontrolou Krajského úřadu, byli zaneseny do návrhu závěrečného účtu, který byl řádně vyvěšen na úředních deskách po dobu 15dní. Chyby a nedostatky budou odstraněny do 31.12. 2017. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 8 hlasů PRO, 0 PROTI

 

 1. Účetní uzávěrka 2016 – zastupitelstvo schválilo účetní uzávěrku za rok 2016 bez výhrad. Jako podklady mělo k dispozici rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu, inventarizační zprávu a zprávu o přezkoumání hospodaření obce, vše za rok 2016. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 8 hlasů PRO, 0 PROTI

 

 1. Č.p.12: Byt č.1. k pronájmu: na záměr obce nebyla doručena žádná přihláška. Návrh – vytvořit nový záměr a rozšířit nabídku i do okolních vesnic. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 8 hlasů PRO, 0 PROTI
 • Schodiště v č.p.12: Nabídka od p. Tučka na 49.126Kč Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 8 hlasů PRO, 0 PROTI
 • Osvětlení dvoru: bude vystavěn sloup veřejného osvětlení, lokalizace bude upřesněna. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 8 hlasů PRO, 0 PROTI

 

 1. Sekání obce Boreč – Na vypsaný záměr se přihlásil p. Tomáš Pakosta a Radek Abramiuc.

Po přečtení obou přihlášek bylo hlasováno o p. Radkovi Abramiucovi. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 2 hlasy PRO, 3 PROTI(Bartoň, Bartoňová, Podpěra), 3 SE ZDRŽELI (Pakosta, Kuriš, Podpěrová)

Pro potvrzení bylo znovu hlasováno o p. Tomáši Pakostovi. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 3 hlasy PRO, 2 PROTI(Kubínová, Zahnáš), 3 SE ZDRŽELI(Pakosta, Kuriš, Podpěrová). Obec bude od 1.5.2017 sekat p. Tomáš Pakosta

 

 1. Opravy komunikací ZOUBEK: nabídka na opravy komunikací dle požadavků obce na 46.500,- Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 8 hlasů PRO, 0 PROTI

 

 1. Firma ornamento: uvítací cedule obce. Hlasováno o NEpřijetí nabídky. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 8 hlasů PRO, 0 PROTI

 

 1. GeoData s.r.o.: zpracování pasportů. . Hlasováno o NEpřijetí nabídky. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 8 hlasů PRO, 0 PROTI

 

 1. Linka bezpečí Praha – příspěvek 3.000,-Kč Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 0 hlasů PRO, 8 PROTI

 

 1. SMS (sdružení místních samospráv) - členský příspěvek za obec ANO. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 8 hlasů PRO, 0 PROTI

 

 1. Byla provedena revitalizace zahrady pod p. Bejdákem: Dřevní hmotu si odveze za služby a pomoc obci bez úplaty p Bartoň Tomáš. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 6 hlasů PRO, 0 PROTI, 2 SE ZDRŽELI

 

 1. Stavění májek: ANO. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 7 hlasů PRO, 1 PROTI (Pakosta)

 

 

 

 

 

 

starosta obce Boreč: Ladislav Pakosta                               místostarosta: Lukáš Hrubý


21. 10. Brigita

Zítra: Sabina

Plánované akce v roce 2017

Obsah stránek

Jestliže Vám na těchto stránkách chybějí nějaké informace z obce Boreč, pošlete nám svůj návrh. Děkujeme.

Návštěvnost stránek

066010
TOPlist
borec_footer.png