Usnesení zastupitelstva ze dne 11. 3. 2017USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOREČ-ŽEBICE

 

Číslo usnesení: 3/2017

Ze dne: 11.3.2017

Přítomni: pp.Pakosta, Hrubý, Bartoň, Zahnáš, Kuriš, pí Bartoňová, Mgr. Podpěra, pí Kubínová, Mgr. Podpěrová

Omluveni: x

Neomluveni: x

Host: dle prezenční listiny

 

Zastupitelstvo přijalo následující usnesení:

           

 

  1. Zprávy starosty obce:
  2. Zhodnocení roku 2016: Příjmy dle rozpočtu: 3505 po úpravách    3524    plnění 3887tis

Výdaje dle rozpočtu: 3505    po úpravách    3524    plnění 3421tis

Stav účtu k 1.1.2016: 5001;  k 31.12.2016: 5492tis

Hmotný majetek 17 375 650,-Kč

Tohoto dobrého výsledku bylo dosaženo i přes neplánované opravy dvou opěrných zdí a opravě/rozšíření jímek. Všechny tyto akce si vyžádali cca 500tis Kč z rozpočtu obce.

Dále starosta informoval občany o průběhu jednání s bratry Latimerovými – hřiště v Borči. O jednání a ujasnění věcí týkajících se lékařské péče ve Skalsku.  Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí

 

  1. Investice v roce 2017: fasáda domu č.p.12 + úprava dvoru a okolí, oprava plotu u OÚ, oprava hasičské nádrže v Žebicích – únik vody, odbahnění zádržné nádrže v Borči, revitalizace kálku – akce státu. Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí

 

  1. Informace místostarosty: inventura 2016: od 2.1.17 do 25.1.2017, Audit hospodaření obce: proběhl 23.2.2017, zjištěné chyby budou napraveny do konce roku 17, třídění odpadů v obci, proběhli také prořezy dřevin.

Termín svozu NEBEZPEČNÉHO ODPADU 8.4.2017 v 8:30hod, VELKOOBĚMOVÉHO 31.3.-3.4.17

 

V roce 2017 – proběhne instalace zrcadla na výjezdu z místní komunikace, dále proběhne výměna sprchového koutu v č.p.91 a výměna podhledových trámů, v části obce Žebice proběhne pročištění a kontrola kanalizace, dle finančních možností oprava propadlých komunikací a odvodnění prostoru pod kruhem v Žebicích. Pokračovat se bude v prořezávkách dřevin. Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí

 

 

 

 

 

starosta obce Boreč: Ladislav Pakosta                                      místostarosta: Lukáš Hrubý


24. 10. Nina

Zítra: Beáta

Plánované akce v roce 2017

Obsah stránek

Jestliže Vám na těchto stránkách chybějí nějaké informace z obce Boreč, pošlete nám svůj návrh. Děkujeme.

Návštěvnost stránek

066120
TOPlist
borec_footer.png