Usnesení zastupitelstva ze dne 4. 1. 2017USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOREČ-ŽEBICE

 

Číslo usnesení: 1/2017

Ze dne: 4.1.2017

Přítomni: pp.Pakosta, Zahnáš, Bartoň, Kuriš, pí Bartoňová, Mgr. Podpěra, pí Kubínová

Omluveni: p. Hrubý, Mgr. Podpěrová

Neomluveni: x

Host: x

 

Zastupitelstvo přijalo následující usnesení:

           

 

  1. Navýšení platů zastupitelů: starosta a místostarosta připravili dle aktuálních tabulek možnost navýšení platů.

Starosta: možnost až cca 28tis, návrh ke schválení 11.500,- Kč hrubého (původně 11tis Kč)

Místostarosta: možnost 11.400,-Kč, návrh ke schválení 10.500,-Kč hrubého (původně 10tis Kč)

Předsedové výborů: možost 1.176,-Kč, návrh ke schválení 1.176Kč hrubého (původně 900Kč)

Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo návrhy 6 hlasů PRO, 1 PROTI

 

Člen výboru (NE zastupitel): návrh ke schválení 399,- Kč hrubého

Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo návrh 7 hlasů PRO, 0 PROTI

 

Platy budou navýšeny dle hlasování od 1.2.2017

 

  1. Dále byla provedena inventura nájmů jednotlivých bytů. Z ní vyšel návrh na navýšení nájmu u domu č.p.91 o 500Kč a dále u bytu 3+1 v č.p.51 také o 500Kč

Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo návrhy 6 hlasů PRO, 1 PROTI

 

  1. Dále byly podány informace:
  • Cena projektu na odbahnění zádržné nádrže v Borči a opravu hasičské nádrže v Žebicích bude činit 66.900,-Kč
  • Informace od VaK – cena vody v roce 2017 bude činit 53,24,- Kč/m3
  • stř.Skalsko – starosta jedná s obcí Skalsko o podmínkách neinvestičních dotací
  • Inventura 2016 byla zahájena k 2.1.2017
  • Fasáda domu č.p.12 – starosta zajistí 3 cenové nabídky
  • Bude zpevněn prostor dvoru u č.p.12
  • Dále starosta informoval o rozpočtovém opatření č.10/2016

 

 

starosta obce Boreč: Ladislav Pakosta                                     místostarosta: Lukáš Hrubý


22. 10. Sabina

Zítra: Teodor

Plánované akce v roce 2017

Obsah stránek

Jestliže Vám na těchto stránkách chybějí nějaké informace z obce Boreč, pošlete nám svůj návrh. Děkujeme.

Návštěvnost stránek

066032
TOPlist
borec_footer.png