Usnesení zastupitelstva ze dne 3. 12. 2016USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOREČ-ŽEBICE

 

Číslo usnesení: 11/2016

Ze dne: 3.12.2016

Přítomni: p Pakosta, Hrubý, Bartoň, Kuriš, Zahnáš, pí Bartoňová, Mgr. Podpěra, pí Kubínová,  Mgr. Podpěrová

Omluveni: x

Neomluveni: x                      

Host: x

 

Zastupitelstvo přijalo následující usnesení:

 

           

1.     Návrh rozpočtu na r.2017- návrh byl vyvěšen na všech úředních deskách od 2.11. do 18.11.2016. K návrhu nebylo připomínek ani z řad zastupitelů, ani z řad občanů. Proto bylo hlasováno o přijetí VYROVNANÉHO ROZPOČTU NA ROK 2017. Rozpočet se schvaluje na §. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 9 hlasů PRO, 0 PROTI

 

2.     Výběr účetní- Záměr na pozici účetní obce Boreč byl řádně vyvěšen na všech úředních deskách od 1.10. do 30.11.2016. Na obec dorazily čtyři přihlášky. Z nich byla navržena k hlasování sl. Lenka Hrubá. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 9 hlasů PRO, 0 PROTI

 

3.      Dále byla jmenována inventarizační komise pro inventuru konanou v termínu od 1.1.2017 do 25.1.2017. Složení: předseda Mgr. Podpěra, členové Petr Zahnáš a Jarmila Bartoňová

 

4.       

 

 

starosta obce Boreč: Ladislav Pakosta                                                               místostarosta: Lukáš Hrubý


24. 10. Nina

Zítra: Beáta

Plánované akce v roce 2017

Obsah stránek

Jestliže Vám na těchto stránkách chybějí nějaké informace z obce Boreč, pošlete nám svůj návrh. Děkujeme.

Návštěvnost stránek

066120
TOPlist
borec_footer.png