Usnesení zastupitelstva ze dne 2. 11. 2016USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOREČ-ŽEBICE

 

Číslo usnesení: 10/2016

Ze dne: 2.11.2016

Přítomni: p Pakosta, Bartoň, Kuriš, Zahnáš, pí Bartoňová, Mgr. Podpěra, pí Kubínová

Omluveni: p. Hrubý, Mgr. Podpěrová,

Neomluveni: x                      

Host: x

 

Zastupitelstvo přijalo následující usnesení:

           

 

1.      Starosta podal informace:

-        V roce 2017 nebude plánováno posezení (zábava) pro občany, z důvodu mizivého zájmu obyvatel

-        dne 5.11.2016 proběhne kontrola hrází v požární nádrži v Žebicích a kontrola zádržné nádrže v Borči

-        bylo vystaveno rozpočtové opatření č.8 a č.9

-        byl sestaven „odpis vyřazeného, poškozeného nebo již neexistujícího majetku“ obce, který již nebude figurovat v inventůře za rok 2016

-        obec dostala nabídku na odkoupení 3bytů v č.p.98 v části obce Žebice, prozatím bez detailů

-        na obci je založeno oznámení od p. Beniho, že nevytváří v obci odpad svou podnikatelskou čiností

-        v části obce Žebice bylo přiděleno č.p.49 p. Kozurakovi

 

Zastupitelstvo vzalo všechny informace NA VĚDOMÍ

 

2.      Revitalizace zámyšlence – byly doručeny 3 navazující projekty ke schválení této akce, kterou zajišťuje a financuje stát. (bližší informace v projektové dokumentaci). Zastupitelstvo hlasovalo o všech projektech a schválilo je 7 hlasů PRO, 0 PROTI

 

3.      NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017- Návrh bude vyvěšen na úředních deskách včetně elektronické od 2.11.2016 do 18.11.2016

 

4.      Obec má 11 nových nebo aktualizovaných směrnic. Tyto směrnice jsou založeny na obecním úřadu. Zastupitelstvo o nich hlasovalo a schválilo je 7 hlasů PRO, 0 PROTI

 

5.      Zastupitelstvo hlasovalo, zda proplatí nájemníkům v č.p.12 jedno topení v maximální ceně 15tis Kč. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 7 hlasů PRO, 0 PROTI

 

6.      zastupitelstvo rozhodlo, že PROMINE a UPUSTÍ od vymáhání pohledávek neplatičů za roky 2011 až 2013 z důvodu, že náklady na vymáhání by převyšovali zisk z pohledávek. Dále zastupitelstvo rozhodlo, že PROMINE pohledávky za rok 2014 a 2015 ze stejných důvodů jako výše. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 7 hlasů PRO, 0 PROTI

 

7.      Fotopast – zaslána na obec na vyzkoušení. Bylo hlasováno o její koupi a to Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 7 hlasů PRO, 0 PROTI

 

 

 

 

starosta obce Boreč: Ladislav Pakosta                                                               místostarosta: Lukáš Hrubý


21. 10. Brigita

Zítra: Sabina

Plánované akce v roce 2017

Obsah stránek

Jestliže Vám na těchto stránkách chybějí nějaké informace z obce Boreč, pošlete nám svůj návrh. Děkujeme.

Návštěvnost stránek

066010
TOPlist
borec_footer.png