Usnesení zastupitelstva ze dne 29. 6. 2016USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOREČ-ŽEBICE

 

Číslo usnesení: 6a/2016

Ze dne: 29.6.2016

Přítomni: p Pakosta, Zahnáš, Bartoň, Kuriš, pí Bartoňová, Mgr. Podpěra, Mgr. Podpěrová, pí Kubínová

Omluveni: p Hrubý

Neomluveni: x                      

Host: sl. Pulcová – účetní obce

 

Zastupitelstvo přijalo následující usnesení:

           

 

  1. Závěrečný účet 2015 – Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo výsledky přezkoumání hospodaření obce Boreč za rok 2015. Nedostatky, které byli zjištěny kontrolou Krajského úřadu, byli zaneseny do návrhu závěrečného účtu, který byl řádně vyvěšen na úředních deskách po dobu 15dní. Chyby a nedostatky budou odstraněny do 31.12. 2016 Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 8 hlasů PRO, 0 PROTI

 

  1. Účetní uzávěrka 2015 – zastupitelstvo schválilo účetní uzávěrku za rok 2015. Jako podklady mělo k dispozici rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu, inventarizační zprávu a zprávu o přezkoumání hospodaření obce, vše za rok 2015. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 8 hlasů PRO, 0 PROTI

 

  1. Nabídka distributora elektřiny E-ON – Zastupitelstvo hlasovalo o NEpřijetí nabídky. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 8 hlasů PRO, 0 PROTI

 

  1. Vytěžené dřevo (kůrovec) – prodej cca 30m3 v různých hromadách. Obec vyvěsí záměr na prodej - Cena v záměru bude 500Kč/m3 Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 8 hlasů PRO, 0 PROTI

 

 

starosta obce Boreč: Ladislav Pakosta                                                               místostarosta: Lukáš Hrubý


21. 10. Brigita

Zítra: Sabina

Plánované akce v roce 2017

Obsah stránek

Jestliže Vám na těchto stránkách chybějí nějaké informace z obce Boreč, pošlete nám svůj návrh. Děkujeme.

Návštěvnost stránek

066010
TOPlist
borec_footer.png