Usnesení zastupitelstva ze dne 1. 10. 2016USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOREČ-ŽEBICE

 

Číslo usnesení: 9/2016

Ze dne: 1.10.2016

Přítomni: p Pakosta, Hrubý, Bartoň, Kuriš, Zahnáš, pí Bartoňová, Mgr. Podpěra, Mgr. Podpěrová, pí Kubínová

Omluveni: x

Neomluveni: x                      

Host: dle prezenční listiny  

 

Zastupitelstvo přijalo následující usnesení:

           

 

  1. Starosta podal informace o auditu hospodaření obce, o krajských volbách dne 7.-8.10.2016, o sportovním hřišti v Borči, a také o dílčím plnění rozpočtu k 31.8.2016

Zastupitelstvo vzalo informace NA VĚDOMÍ

 

  1. Dále starosta informoval o provedených rozpočtových opatření č.5+6+7. Zastupitelstvo vzalo informaci NA VĚDOMÍ

 

  1. Úkol pro starostu a místostarostu: do příštího zasedání připravit návrh rozpočtu na rok 2017

 

  1. Místostarosta informoval o některých pracech v roce 2016 např.: č.p. 12, oprava plotu u p. Langra, oprava opěrné zdi u p. Škrabáka, oprava opěrné zdi u p. Sikory, rozšíření jímek u č.p.91, přestěhování volební místnosti. Dále také podal informaci o koupi notebooku a tiskárny na obecní úřad. Zastupitelstvo vzalo informace NA VĚDOMÍ

 

  1. Dále místostarosta informoval o některých možných budoucích investicích a to:

fasáda u č.p.12, oplocení kolem OÚ, odbahnění zádržné nádrže v Borči, oprava hasičské nádrže v Žebicích, oprava komunikací v Žebicích, modernizace pouličního osvětlení. Zastupitelstvo vzalo informace NA VĚDOMÍ

 

  1. Úkol: zajistit přořezání dřevin v obci.

 

  1. Dále zastupitelstvo hlasovalo a schválilo odbahnění zádržné nádrže v Borči a to 9 hlasů PRO, 0 PROTI

 

 

 

 

starosta obce Boreč: Ladislav Pakosta                                           místostarosta: Lukáš Hrubý


24. 10. Nina

Zítra: Beáta

Plánované akce v roce 2017

Obsah stránek

Jestliže Vám na těchto stránkách chybějí nějaké informace z obce Boreč, pošlete nám svůj návrh. Děkujeme.

Návštěvnost stránek

066119
TOPlist
borec_footer.png