Usnesení zastupitelstva ze dne 21. 2. 2016USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOREČ-ŽEBICE

 

Číslo usnesení: 2/2016

Ze dne: 21.2.2016

Přítomni: pp.Pakosta, Hrubý, Zahnáš, Mgr. Podpěra, Mgr. Podpěrová, pí Kubínová

Omluveni: pp. Bartoň, Kuriš, pí Bartoňová

Neomluveni: x

Host: x

 

Zastupitelstvo přijalo následující usnesení:

 

 

 1. Společenská místnost v Žebicích se přesune do budovy bývalého obchodu do konce května 2016

Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 6 hlasů PRO, 0 PROTI

 

 1. Instalace 2ks nových nástěnek úřední desky proběhne do konce dubna 2016. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 6 hlasů PRO, 0 PROTI

 

 1. Oprava opěrné zdi u p. Škrabáka a u p. Sikory. Zastupitelstvo vybíralo zhotovitele ze čtyř došlých nabídek. Po seznámení s jednotlivými nabídkami bylo hlasováno o nabídce od „Stavební firma Jiří Prokopec“. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 6 hlasů PRO, 0 PROTI

 

 1. Realizace vrat a plotových dílů u č.p.12. Zastupitelstvo vybíralo zhotovitele ze čtyř došlých nabídek. Po seznámení s jednotlivými nabídkami bylo hlasováno o nabídce od „ LIPRACO s.r.o.“ Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 6 hlasů PRO, 0 PROTI

 

 1. Zastupitelstvo schvaluje následující směny pozemků:

 1. Manželé pan Patrik Sikora a paní Irena Sikorová převedou do výlučného vlastnictví Obce Boreč pozemek p.č. 672/4 (ostatní plocha, ostatní komunikace), který vznikl na základě GP oddělením části o výměře 32m2 z pozemku p.č. 672/1 o výměře 115m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, pro obec a k.ú. Boreč na LV č.232

a oproti tomu

Obec Boreč převede do společného jmění manželů pana Patrika Sikory a paní Ireny Sikorové spoluvlastnický podíl ve výši 32/38 celku pozemku p.č. 664/9 o výměře 38m2 (ostatní plocha, jiná plocha), který vznikl na základě GP sloučením dílu „a“ o velikosti 27m2 odděleného z p.č. 664/2 o výměře 1.494 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), a dílu „b“ o velikosti 11m2 odděleného z pozemku p.č. 672/2 o výměře 900m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace)

a současně

 1. pan Patrik Sikora převede do výlučného vlastnictví Obce Boreč pozemek p.č. 1050 (ostatní plocha, ostatní komunikace), který vznikl na základě GP oddělením části o výměře 6m2 z pozemku st.p.č. 36 o výměře 158m2 (zastavěná plocha, nádvoří), zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, pro obec a k.ú. Boreč na LV č.122

a oproti tomu

Obec Boreč převede do výlučného vlastnictví pana Patrika Sikory spoluvlastnický podíl ve výši 6/38 celku pozemku p.č. 664/9 o výměře 38m2 (ostatní plocha, jiná plocha), který vznikl na základě GP sloučením dílu „a“ o velikosti 27m2 odděleného z p.č. 664/2 o výměře 1.494 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace), a dílu „b“ o velikosti 11m2 odděleného z pozemku p.č. 672/2 o výměře 900m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace).

 

Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 6 hlasů PRO, 0 PROTI

 

 1. Dále bude vyvěšen záměr o pronájmech jednotlivých bytů v č.p.12 od 1.4.16 do 30.4.16 Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 6 hlasů PRO, 0 PROTI

 

 1. Lavice na terasu k pohostinství – p. Hrubý J. zajistí jejich realizaci. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 6 hlasů PRO, 0 PROTI

 

 1. Dále přišla na e-mail obce prosba o uveřejnění „dětského bazaru“ na našich stránkách. Jelikož by se jednalo o reklamu, tak zastupitelstvo hlasovalo o NEschválení 6 hlasů PRO, 0 PROTI

 

 1. Dále zastupitelstvo hlasovalo o zaplacení poplatku na rok 2016 pro „Sdružení místních samospráv“ Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 6 hlasů PRO, 0 PROTI

 

 

starosta obce Boreč: Ladislav Pakosta                         místostarosta: Lukáš Hrubý


21. 10. Brigita

Zítra: Sabina

Plánované akce v roce 2017

Obsah stránek

Jestliže Vám na těchto stránkách chybějí nějaké informace z obce Boreč, pošlete nám svůj návrh. Děkujeme.

Návštěvnost stránek

066010
TOPlist
borec_footer.png