Usnesení zastupitelstva obce ze dne 25. 11. 2015USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOREČ-ŽEBICE

 

Číslo usnesení: 12/2015

Ze dne: 25.11.2015

Přítomni: pp.Pakosta, Kuriš, pí Bartoňová, Mgr. Podpěra, pí Kubínová,

Omluveni: pp. Hrubý, Zahnáš, Bartoň, Mgr. Podpěrová

Neomluveni: x

Host: sl. Pulcová – účetní obce

 

Zastupitelstvo přijalo následující usnesení:

           

 1. 1.      Byla podána informace o neplatičích komunálního odpadu za roky 2009 až 2015.

Zastupitelstvo nejprve hlasovalo o odpisu promlčených pohledávek a to za roky 2009až2011. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo odpis a to 5 hlasů PRO, 0 PROTI

Dále zastupitelstvo hlasovalo o vymáhání pohledávek za roky 2012až2015 přes právníka. Obec nebude vymáhat platby za odpad u osob,které mají trvalé bydliště v obci,ale fyzicky v obci nebydlí.Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 5 hlasů PRO, 0 PROTI

2  .Starostou, místostarostou a účetní obce, byl připraven návrh vyrovnaného rozpočtu ve formě § na rok 2016. Do rozpočtu byly zaneseny připomínky zastupitelů a bylo hlasováno a schváleno o takto upraveném vyrovnaném návrhu na rozpočet na rok 2016, který byl vytvořen na § a to 5 hlasů PRO, 0 PROTI

 

 1. 2.      Dále zastupitelstvo projednalo protokol č.510215 o kontrole dětského hřiště v Žebicích. Nejprve se bude jednat o oprávněnosti kontroly, až poté se začne realizovat náprava chyb.

 

 1. 3.      Úkol pro místostarostu: připravit smlouvy pro rok 2016 (nájemné, pracovní dohody)

 

 1. 4.      Úkol pro stavební výbor: prověřit prostory pro zvětšení jímky u č.p.91

 

 1. 5.      Bylo hlasováno o „Vánočním posezení“ pro zastupitelé a jejich hosty a to zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 4 hlasy PRO, 1 PROTI

 

 1. 6.      Pojízdná prodejna – budou se zjišťovat další alternativy

 

 1. 7.      Revize a vymetání komínů v obci: firma, která každoročně provádí revize komínů v obci,  má na tutu práci atestaci a její zaměstnanci mají platné certifikáty, které jsou vyvěšeny na webu firmy.

 

 1. 8.      Byla jmenována inventarizační komise. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 5 hlasů PRO, 0 PROTI

 

 1. 9.      Dražba bytu pí Kováčové – obec se po zkušenostech z minulých let dražby NEzúčastní. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 5 hlasů PRO, 0 PROTI

 

 1. 10.  Byla uzavřena smlouva na odvoz BIOODPADU a dále bylo přiděleno č.p. 101 novostavbě v Žebicích. Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí

 

 1. 11.  dále bude vytvořena a vyvěšena nabídka na užívání čističky DOC5, za stejných podmínek, jako byly čističky „pronajmuty“ v letech minulých, tzn jednorázová cena čističky 10.000,-  instalace na vlastní náklady, podmínky provozu dle obecních pravidel. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 5 hlasů PRO, 0 PROTI

 

 

 

starosta obce Boreč: Ladislav Pakosta                                       místostarosta: Lukáš Hrubý


21. 10. Brigita

Zítra: Sabina

Plánované akce v roce 2017

Obsah stránek

Jestliže Vám na těchto stránkách chybějí nějaké informace z obce Boreč, pošlete nám svůj návrh. Děkujeme.

Návštěvnost stránek

066010
TOPlist
borec_footer.png