Usnesení zastupitelstva ze dne 31. 10. 2015USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOREČ-ŽEBICE

 

Číslo usnesení: 11/2015

Ze dne: 31.10.2015

Přítomni: pp.Pakosta, Zahnáš, Kuriš, Bartoň, pí Bartoňová, Mgr. Podpěra, Mgr. Podpěrová , pí Kubínová, p. Hrubý

Omluveni: x

Neomluveni: x

Host: dle prezenční listiny

 

Zastupitelstvo přijalo následující usnesení:

 

           

 1. 1.      Starosta informoval o plnění rozpočtu k 30.9.2015, seznámil občany se stavem účtu v KB a ČNB, informoval o zrušení účtu u ČS a převedení financí ke KB. Dále informoval, že do 30.9.15 bylo uděláno 7 rozpočtových opatření. Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí

 

 • dále dal starosta za úkol jednotlivým předsedům výborů, aby připravili na příští zasedání předběžný rozpočet na rok 2016

 

 • dále seznámil starosta s výsledky auditu hospodaření obce z 13.10.2015, uvedl již napravené chyby i chyby které ještě obecní úřad řeší. Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí

 

 1. 2.      Místostarosta informoval o zrušení smluv s portálem CzRegion a portálem Živé obce. Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí

 

 • dále místostarosta vysvětlil problematiku s ohlašováním havárii vody.

 

 • seznámil občany s výsledky ankety o BIOODPADECH a to 58anketních lístků rozdáno, 35 došlých, vlastní kompost 22 domástností, obecní kompost by využilo 8 domástností a biopopelnice 5 domástností. Závěr – obec zřídila v obci Boreč obecní kompost za č.p. 12 směrem k velkému hřišti, v části obce Žebice je kompost směrem ke sportovnímu hřišti. Bude upřesněno a vylepeno co kam vhazovat. Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí

 

 • dále byli občané detailně informováni o revizi dětských hřišť v Borči a Žebicích, o závadách a jejich možných řešeních. Doporučení zrušit pískoviště (každý měsíc nutný rozbor písku). Zastupitelé hlasovali a schválili zrušení pískovíště v Borči a to 9 hlasů PRO, 0 PROTI. 

 

 

 1. 3.      starosta obce informoval o dokončené výměně pozemku pod zastávkou, dále o výměně pozemku mezi p. Sikorou a obcí, dále o pozemku pod č.p.98 v Žebicích – možnost do vlastnictví obce – je v jednání. Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí

 

 1. 4.      problémy občanky obce se sousedy.

 

 1. 5.      Informace o možné  revitalizaci záchytové nádrže v Borči, revize komínů – obec prošetří, zda firma postupuje s právními normami

 

 1. 6.      žádost o posekání pozemků nad domem č.p.91, zjištění možností o zvětšení jímky u domu č.p.91

 

ZASTUPITELSTVO VZALO VŠECHNY TYTO INFORMACE NA VĚDOMÍ.

 

 

starosta obce Boreč: Ladislav Pakosta                                     místostarosta: Lukáš Hrubý


24. 10. Nina

Zítra: Beáta

Plánované akce v roce 2017

Obsah stránek

Jestliže Vám na těchto stránkách chybějí nějaké informace z obce Boreč, pošlete nám svůj návrh. Děkujeme.

Návštěvnost stránek

066119
TOPlist
borec_footer.png