Usnesení zastupitelstva obce ze dne 20. 9. 2015USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOREČ-ŽEBICE

 

Číslo usnesení: 9/2015

Ze dne: 20.9.2015

Přítomni: pp.Pakosta, Hrubý, Kuriš, Bartoň, Zahnáš, pí Bartoňová, pí Kubínová, Mgr. Podpěra, Mgr. Podpěrová,

Omluveni: x

Neomluveni: x

Host: pp. Hrubý J.,   Sikora, Škrabák, Havelka, pí Havelková, Redrová

 

Zastupitelstvo přijalo následující usnesení:

 

           

1.      Výměna pozemku p. xxx a obce pokračuje dle předchozí dohody. Nyní zhotoveno GEO zaměření, po obdržení jeho tištěné formy proběhne zápis do katastru nemovitostí. Než bude dokončen zápis do katastru nem., dřevo které nyní zasahuje do místní komunikace, bude uskladněno na obecním pozemku. Dřevo bude z místní komunikace odstraněno do 1.týdne tedy do 27.9.2015. p. xxx s tímto souhlasí. ZASTUPITELSTVO HLASOVALO A SCHVÁLILO 9 HLASŮ PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽELO

 

2.      Dále se dohodlo odstranění zdi, vedle domu v obci Boreč. Do 14dnů se zajistí odstranění zdi. p. xxx souhlasí a umožní vstup potřebné technice na jeho pozemek.

ZASTUPITELSTVO HLASOVALO A SCHVÁLILO 9 HLASŮ PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽELO

 

3.      Pozemek pod č.p. 98 v části obce Žebice.

Obec shvaluje zaplacení dlužného nájemného v celkové hodnotě 9.509,-Kč. ZASTUPITELSTVO HLASOVALO A SCHVÁLILO 9 HLASŮ PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽELO

 

  • Dále obec Boreč schvaluje bezúplatné nabytí nemovitosti do svého výlučného vlastnictví – konkrétně pozemku st.p.č.95/1 o výměře 992m2 (zastavěná plocha a nádvoří), zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště v Mladé Boleslavi, pro obec a k.ú. Boreč na LV č. 10002, na kterém se nachází budova č.p.98 (část obce Žebice; způsob využití- objekt k bydlení) z jedné třetiny v podílovém spoluvlastnictví Obce Boreč, zapsaná na LV č.154 ve shora uvedeném katastru nemovitostí.
  • Obec Boreč zároveň schvaluje bezúplatné nabytí spoluvlastnického podílu ve výši ideální jedné třetiny uvedeného pozemku st.p.č.95/1, a to pro případ, že nebude možno nabýt tento pozemek jako celek do výlučného vlastnictví obce.

ZASTUPITELSTVO HLASOVALO A SCHVÁLILO 9 HLASŮ PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽELO

 

 

 

 

 

starosta obce Boreč: Ladislav Pakosta                                        místostarosta: Lukáš Hrubý


24. 10. Nina

Zítra: Beáta

Plánované akce v roce 2017

Obsah stránek

Jestliže Vám na těchto stránkách chybějí nějaké informace z obce Boreč, pošlete nám svůj návrh. Děkujeme.

Návštěvnost stránek

066119
TOPlist
borec_footer.png