Usnesení zastupitelstva ze dne 2. 9. 2015USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOREČ-ŽEBICE

 

Číslo usnesení: 8/2015

Ze dne: 2.9.2015

Přítomni: pp.Pakosta, Hrubý, Kuriš, Bartoň, pí Bartoňová, pí Kubínová,

Omluveni: Mgr. Podpěrová, Mgr. Podpěra, Zahnáš

Neomluveni: x

Host: x

 

Zastupitelstvo přijalo následující usnesení:

 

           

 

1.      Proběhla aktualizace členů jednotlivých výborů.

  • Předsedové jednotlivých výborů předloží písemný návrh na ohodnocení jejich členů (né zastupitelů). Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 6 hlasů PRO, 0 PROTI

 

  • Dále byl předložen starostou obce návrh na souhrn pracovních úkolů jednotlivých výborů.

 

2.      V obci proběhne oprava pomníčku u obecního úřadu firmou, dále proběhne oprava křížků svépomocí. Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.

 

3.      Byla projednána stížnost na vstup na pronajatý pozemek obcí, ten bude zřízen na více vyhovujícím místě. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 6 hlasů PRO, 0 PROTI

 

4.      Dále byla předána stížnost na souseda v obci Žebice. Určení zastupitelé provedou kontrolu stavu na místě.

 

5.      Starosta informoval o probíhajícím jednání s Pozemkovým úřadem o pozemcích pod č.p.98, dále o nadcházejícím auditu hospodaření obce z KÚ, který proběhne dne 14.10.15, dále o veřejné schůzi v pohostinství v Borči, která proběhne dne 31.10.15, dále o termínu sběru nebezpečného odpadu: v Borči 19.9.15 od 8:30hod, v Žebicích od 8:45hod, dále o termínu přistavení velkoobjemových kontejnérů na směsný komunální odpad a to od 2-4.10.15. Zastupitelstvo vzalo všechny informace na vědomí.

 

6.      Dále se bude řešit chování občana Borče na obecním úřadu při probíhající schůzi.

 

7.      Obec se nebude účastnit semináře společnosti EON. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.

 

starosta obce Boreč: Ladislav Pakosta                                    místostarosta: Lukáš Hrubý


24. 10. Nina

Zítra: Beáta

Plánované akce v roce 2017

Obsah stránek

Jestliže Vám na těchto stránkách chybějí nějaké informace z obce Boreč, pošlete nám svůj návrh. Děkujeme.

Návštěvnost stránek

066120
TOPlist
borec_footer.png