Usnesení zastupitelstva ze dne 27. 6. 2015USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOREČ-ŽEBICE

 

Číslo usnesení: 6/2015

Ze dne: 27.6.2015

Přítomni: pp. Hrubý, Pakosta, Zahnáš, Kuriš, Bartoň , Mgr. Podpěra, pí Bartoňová, pí Kubínová, Mgr. Podpěrová

Omluveni: x

Neomluveni: x

Host: x

 

Zastupitelstvo přijalo následující usnesení:

 

1.      Zastupitelstvo obce Boreč projednalo a odsouhlasilo na svém zasedání dne 27.6.2015 výsledky přezkoumání hospodaření obce Boreč za rok 2014 se všemi nedostatky, které byli zjištěny kontrolou Krajského úřadu a byli zaneseny do návrhu závěrečného účtu za rok 2014. Návrh závěrečného účtu byl řádně vyvěšen na úředních deskách po dobu 15 dní. Chyby a nedostatky budou odstraněny do 31.12.2015. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 9 hlasů PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽELO

 

2.      Zastupitelstvo obce Boreč projednalo a odsouhlasilo na svém zasedání dne 27.6.2015 účetní uzávěrku za rok 2014. K tomu mělo k dispozici rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu, inventarizační zprávu a zprávu o přezkoumání hospodaření obce, vše za rok 2014. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 9 hlasů PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽELO

 

3.      Zastupitelstvo hlasovalo o Nevyplacení dividendy od ČS a to takto: Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 9 hlasů PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽELO

 

4.      Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o schválení omezující značky na 2t od křížku k lesu.

 

5.      Zastupitelstvo hlasovalo o přijetí nabídky na vnitřní dveře v č.p.12 a to: Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 9 hlasů PRO, 0 PROTI, 0 SE ZDRŽELO

 

6.      Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o ukončení nájmu v č.p. 91

 

 

 

 

 

starosta obce Boreč: Ladislav Pakosta                                     místostarosta: Lukáš Hrubý


22. 10. Sabina

Zítra: Teodor

Plánované akce v roce 2017

Obsah stránek

Jestliže Vám na těchto stránkách chybějí nějaké informace z obce Boreč, pošlete nám svůj návrh. Děkujeme.

Návštěvnost stránek

066032
TOPlist
borec_footer.png