Usnesení zastupitelstva ze dne 10. 6. 2015USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOREČ-ŽEBICE

 

Číslo usnesení: 5/2015

Ze dne: 10.6.2015

Přítomni: pp. Hrubý, Kuriš, Bartoň , Mgr. Podpěra, pí Bartoňová, pí Kubínová

Omluveni: pp. Pakosta, Zahnáš, Mgr. Podpěrová

Neomluveni: x

Host: x

 

Zastupitelstvo přijalo následující usnesení:

 

1.      Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledky auditu hospodaření obce za rok 2014. Návrh závěrečného účtu a závěr auditu budou zvěřejněny na úředních deskách od 10.6. do 25.6.2015

Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.

 

2.      Byli dořešeny poničené poklopy a kanálové skruže v Žebicích.

 

  • byl zakoupen nůžkový stan. Zapůjčení 200Kč na jednu akci. U rozbalení a sbalení stanu bude vždy přítomen někdo ze zastupitelů obce. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 6 hlasů PRO, 0 PROTI

 

  • oznámení o černé stavbě v Žebicích bude zasláno na mag. Města Mladá Boleslav

 

  • byla dokončena instalace pískoviště v Borči. Bude zakoupena fotopast, kvůli ničení majetku obce dětmi. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 6 hlasů PRO, 0 PROTI

 

  • zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č.1 až č.4

Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.

 

3.      Zastupitelstvo vybralo cenovou nabídku na realizaci jímek u č.p.12. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 6 hlasů PRO, 0 PROTI

 

4.      Podnikatel z Borče podal čestné prohlášení o NEvytváření odpadu z jeho podnikatelských činností.

Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.

 

  • proběhl audit VZP za roky 2011 až 2014. vše O.K. Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.

 

  • na obec byli dodány dokumenty po digitalizaci pozemků. Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí.

 

  • bude zakoupen materiál a svolána brigáda na nutné opravy na hřišti v Borči. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 6 hlasů PRO, 0 PROTI

 

  • bude zakoupen sekací traktůrek VIKING pro obec Boreč. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 6 hlasů PRO, 0 PROTI

 

  • ke konci roku, dle finančních prostředků, bude zakoupen velký vozík za auto. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 6 hlasů PRO, 0 PROTI

 

 

 

 

starosta obce Boreč: Ladislav Pakosta                                          místostarosta: Lukáš Hrubý


24. 10. Nina

Zítra: Beáta

Plánované akce v roce 2017

Obsah stránek

Jestliže Vám na těchto stránkách chybějí nějaké informace z obce Boreč, pošlete nám svůj návrh. Děkujeme.

Návštěvnost stránek

066120
TOPlist
borec_footer.png