Usnesení zastupitelstva ze dne 8. 4. 2015USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOREČ-ŽEBICE

 

Číslo usnesení: 3/2015

Ze dne: 8.4.2015

Přítomni: pp.Pakosta, Hrubý, Kuriš, Bartoň , Mgr. Podpěra, pí Bartoňová, pí Kubínová

Omluveni: p. Zahnáš, Mgr. Podpěrová

Neomluveni: x

Host: p. Béni

 

Zastupitelstvo přijalo následující usnesení:

 

 1. 1.      Byly podány připomínky k novému zákonu o odpadech, návrh na osázení břehu na „Malé straně“ a byla podána stížnost na pobíhání slepic.

 

 1. 2.      Starosta informoval o žádosti o příspěvěk na autistické děti. Bylo hlasováno o příspěvku PRO KONKRÉTNÍ RODINU!          Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 5 hlasů PRO, 2 PROTI

 

 • byla podána písemná žádost – možné nebezpečí pádu stromu na pozemku obce, který by mohl spadnout na přilehlou chalupu. Úkol pro starostu: Zajistit posouzení možného pádu od odborníka.

 

 • dále byla tel.podána ohláška od zemědělce z Kadlína, že bude 10.4. dělat postřik řepek (včelstva)

 

 • úkol pro starostu – zajistit revize úředních desek v Borči a Žebicích

 

 1. 3.      Místostarosta doplnil info z minulého zasedánízařizování oprav poničených kanálových skruží v části obce Žebice.

 

 • úkol z minulého zasedání: zjištěny podrobnosti k nabídce od GEOPORTÁLU. Zastupitelstvo hlasovalo o NEpřijetí nabídky. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 7 hlasů PRO, 0 PROTI

 

 • úkol – 11/2015 vypovědět smlouvu s firmou Živé obce a CzRegion. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 7 hlasů PRO, 0 PROTI

 

 • úkol – koupě 2ks nůžkových stanů 3x9m. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 7hlasů PRO, 0 PROTI

 

 • byla podána písemná žádost výměna pozemků. Nejprve se musí zhotovit výměr a plánek, poté zastupitelstvo zhodnotí možnou výměnu. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 7 hlasů PRO, 0 PROTI

 

 • dále byla podána žádost o pronájem břehu na obecním pozemku. Břeh bude pronajat za údržbu, zbytek pozemku zůstává za nájemné. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 7 hlasů PRO, 0 PROTI

 

 • dále bylo hlasováno o koupi nového kontejnéru na plasty do části obce Žebice. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 7 hlasů PRO, 0 PROTI

 

 • byla projednána žádost SDH 19.okrsku o příspěvěk na chod organizace.

Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 7 hlasů PRO, 0 PROTI

 

 1. 4.      č.p.12- proběhla kontrola objektu po zimě.

 

 • Bude realizována koupě 4. vstupních dveří do jednotlivých bytů a koupě nových vstupních dveří do objektu + nové jímky pro byty. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 7 hlasů PRO, 0 PROTI

 

 • úkol – zajistit navýšení vodovodní přípojky pro byty

 

 

starosta obce Boreč: Ladislav Pakosta                                  místostarosta: Lukáš Hrubý


22. 10. Sabina

Zítra: Teodor

Plánované akce v roce 2017

Obsah stránek

Jestliže Vám na těchto stránkách chybějí nějaké informace z obce Boreč, pošlete nám svůj návrh. Děkujeme.

Návštěvnost stránek

066032
TOPlist
borec_footer.png