Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 2. 2015USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOREČ-ŽEBICE

 

Číslo usnesení: 2/2015

Ze dne: 28.2.2015

Přítomni: pp.Pakosta, Hrubý, Kuriš, Bartoň, Zahnáš, Mgr. Podpěra, pí Bartoňová, pí Kubínová, Mgr. Podpěrová

Omluveni: x

Neomluveni: x

Host: dle prezenční listiny

 

Zastupitelstvo přijalo následující usnesení:

 

 

1.      Starosta informoval o průběhu inventury a o průběhu jak běžících, tak připravovaných prací na č.p.12. Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí
 
2.      Starosta informoval o hospodaření obce v roce 2014, doplnil informace k pracím na č.p.12 a informoval občany o realizaci a finálních nákladech na opravu lesní cesty, kterou zničil přívalový déšť. Zastupitelstvo vzalo tyto informace na vědomí.
 
3.      Místostarosta informoval o zprávě z FIN.ÚŘADU o přeplaceném účtu, oznámil vydání Metodické pomoci obcím č.23, o doručení nabídky od GEOPORTÁLU na prgm GEOSENSE a  podal informace o OLDTIMER BOHEMIA RALLY 2015. Zastupitelstvo vzalo tyto informace na vědomí.
 
 dále bylo hlasováno o výměně pozemků mezi vlastníky pozemku 95/1 a st.142 (LV135)  a pozemku 664/5  ve vlastnictví obce Boreč. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 9 hlasů PRO, 0 PROTI
 
dále bylo hlasováno o prezentaci obce firmou ŽivéObce.cz. Zastupitelstvo hlasovalo o NEprodloužení smlouvy. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 9 hlasů PRO, 0 PROTI
 
4.      Byly prezentovány zprávy jednotlivých výborů. Zastupitelstvo vzalo tyto informace na vědomí.
 
bylo znovu hlasováno o provozu závory k lesní cestě.
Zastupitelstvo hlasovalo o NEpředání klíče od závory pro obec Všelisy. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 9 hlasů PRO, 0 PROTI
 
Dále zastupitelstvo hlasovalo o propůjčení klíče od závory pro obyvatele obce a to jak pro přípravu, tak pro odvoz dřeva. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 9 hlasů PRO, 0 PROTI
 
bylo upozorněno na poškozené nebo zcela chybějící poklopy kanálů v části obce Žebice. Toto bude starosta obce v nejbližší možné době řešit z důvodu bezpečnosti obyvatel.
 
5.      byly doplněny informace k č.p.12
 
byla podána žádost naporažení staré jabloně na pozemku obce. Zastupitelstvo hlasovalo a schválilo 9 hlasů PRO, 0 PROTI
 
dále byla podána informace o bortící se zdi poblíž příjezdové komunikace. Obec bude nadále jednat s majitelem a bude se podílet se na jejím zabezpečení a náležité opravě.
 
podobný problém je s bortící se zdí, která leží na pozemku pod místní hospodou. Oprava bude také řešena.
 
6.      bude obnoveno hřiště pro děti v Borči.
 
bude zakoupen stan pro obec.
 
byla podána  informace k žádosti na pokácení 3 stromů.
 
byla doplněna zpráva starosty, ten zapomněl uvést, že obec má ještě účet u ČNB.
 
byla podána prozatím ústní stížnost na udržování silnic, byl dán podnět k jednání se Správou komunikací (výtluky), k jednání s firmou COMPAG (profesionalita řidičů, svoz v zimním období) a k jednání s VaK o odkalovaní vodovodního řádu. Dále byl dán podnět k tomu, aby obec za poplatky ze psů opatřila psí známky – budou zjištěny skutečné náklady.
 
 

 

 

starosta obce Boreč: Ladislav Pakosta                                   místostarosta: Lukáš Hrubý


24. 10. Nina

Zítra: Beáta

Plánované akce v roce 2017

Obsah stránek

Jestliže Vám na těchto stránkách chybějí nějaké informace z obce Boreč, pošlete nám svůj návrh. Děkujeme.

Návštěvnost stránek

066120
TOPlist
borec_footer.png